Nyheter

NÄMDÖ FIBER, ETAPP 2

Information om det pågående arbetet, Senaste uppdatering: 2018-04-18

Förseningar p g a kyla och sen isläggning

Det kyliga vädret under andra halvan av februari och hela mars har försvårat både förläggning av sjökabel och för schaktning. Arbetet i Tjusvik är nu på väg att avslutas i och med att kopplingsskåp monteras för blåsning och indragning av fiber. Vattenfalls entreprenörer koncentrerar sig nu på att bli klara med hela sträckan från området intill gamla prästgården (där etapp 1 avslutades) och till Östanvik längs väg 690 samt vägen till masterna. Övriga delar av norra Nämdö och sträckan Tjusvik-Krokudden kommer att schaktas under sommaren eller tidig höst, liksom Norrängen/Solhaga. Vägen från kyrkan ner till Solvik schaktas senare under hösten.

Nämdö fibers egen entreprenör ska göra ett schakt från teknikboden vid hembygdsgården till vägkorsningen intill f d prästgården, där Vattenfalls schakt börjar. Därefter utförs arbetet på Villinge och Gillinge samt övriga mindre öar. Under maj-juni rustas den gamla Krokviksvägen upp mellan Mastvägen och Tjusvik. Samtidigt grävs schakt för el och fiber, som kopplar ihop nätet till västra och norra delarna av Nämdö med intilliggande öar.

Länsstyrelsen har gett Nämdö fiber förlängt tillstånd att lägga sjökabel fram till april månads slut. Arbetet är klart på västra Nämdö och pågår på öarna runt norra Nämdö. Förläggning av sjökabel på öarna söder om Nämdö kommer att påbörjas i september. All förläggning av sjökabel torde kunna avslutas senast mitten av oktober.

I detta skede är tidplanen för upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar, inblåsning och inkoppling av fiber inte helt färdig. Troligtvis påbörjas detta arbete under sensommaren. Vi siktar på att de första nya anslutningarna ska kunna kopplas in under hösten.

Pågående grävning i Tjusvik där vi samförlägger med Vattenfall.

Övergripande tidsplan:

 • Jan-April 2018 lägger vi ut så mycket sjökabel vi hinner innan vårt tillstånd för kabelförläggning går ut (30/4).
 • Sep-okt 2018 lägger vi ut resterande sjökabel.
 • April-okt 2018 pågår schaktning och markförläggning i hela Nämdöskärgården utom Aspö, Ladholmen, Söderö.
 • Samförläggning av kabel kommer att ske på Aspö, där Vattenfall nu planerar att ta bort merparten av alla stolpar.
 • Upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar påbörjas troligen under hösten på Nämdö (främst Kalkberget, Vedviken, Skärvassa). På Ladholmen planerar Vattenfall att byta ut flertalet stolpar mot nya, vilket inte blir klart förrän våren 2019. Därefter påbörjas arbetet med att hänga upp fiber där och på Högholmen (här byts inga stolpar ut)
 • Övergripande plan är att hela Nämdö med kringliggande mindre öar liksom även Skoboraden (Hemskär. Högholmen, Ängskär ända ner till Gillinge/Villinge/Gymmerholmen) blir anslutna till fibernätet med början under hösten 2018. Detta arbete kommer dock att pågå även under våren 2019.
 • Under andra halvåret 2019 ansluts Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen.

 

Dags att teckna anslutningsavtal!!

Är du inte medlem än? Gå till fliken ”Intresseanmälan” och skicka in din intresseanmälan snarast!

För medlemmar gäller följande:

Hur blir jag ansluten?

 1. Du som är medlem kommer under hösten att få anslutningsavtal och installationsavtal skickat till dig för att underteckna och återsända till Nämdö fiber.
 2. Nämdö fiber får inga förskott på beviljade bidrag. Vi är därför beroende av att så många som möjligt betalar det kapitaltillskott, som beslutats av föreningen.
 3. A) Om Du tillhör de som planeras att få fiber installerad under 2018, får du en faktura på 25 000 kr att betala före årets slut 2017.
 4. B) Om Du tillhör de som planeras få fiber installerad under 2019, får du en faktura på 25 000 kr att betala under 2018. För att stärka Nämdö Fibers ekonomi är det dock mycket välkommet om även dessa medlemmar kan betala under 2017. Fyll i så fall i blanketten ”Jag önskar få faktura på kapitaltillskott redan under 2017” och återsänd i svarskuvertet.
 5. I samband med att fiber installeras i Din fastighet, kommer Du att få en faktura för anslutningsavgift på 4 800 kr + moms. Efter ROT-avdrag blir kostnaden ungefär 5 000 kr inkl moms.

 Senaste info från extra föreningsstämma 2017-09-16

Glädjande besked! Bidrag för etapp 2 är beviljat och projekteringen och förberedelser är i full gång!

Du är väl medlem? Hjälp oss att värva dina grannar, en fiberanslutning på Nämdö kommer aldrig att bli billigare än nu så ta chansen och skicka in en intresseanmälan!

Presentation från årsstämman 2017-04-30

För mer info om årststämman, se PDF nedan

01 Nämdöfiber – Årsstämma april 2017 v 1 0

 

Länsstyrelsens beslut om stöd till bredbandsutbyggnad i skärgården, 2017-03-08!

Nämdö Fiber har glädjen att presentera att Stockholms Skärgårdsnät AB har fått sin ansökan beviljad!

I bolaget ingår fiberföreningarna från Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. Projektet innebär att ett stort antal öar i skärgårdens södra-mellersta del kommer att länkas samman med optisk fiber!

För mer info, se PDF och länk till Länstyrelsens hemsida nedan:

2017-03-09 Release bidragsbeslut SSN AB

Mer info finns på Länsstyrelsens hemsida – här!

 

Ny bredbandsförening bildad! 2016-12-15

För medlemmarnas kännedom har nu Stockholms Skärgårdsnät AB bildats och en ny ansökan är inlämnad till Jordbruksverket.

Se bifogat pressinfo.

pressinfo-nf-medlemmar

 

Nämdö Fibers extrastämma 2016-12-03

Protokollet från extrastämman bifogas tillsammans med presentationen, bilaga 2, som användes på stämman.

Röstlängden, bilaga 1, bifogas ej. Protokollet är justerat per mejl

2016-12-03-stockholms-skargardsnat-ab-oversiktlig-presentation-for-utskick-bilaga-2

2016-12-03-protokoll-extra-medlemsstamma-namdo-fiber-justerat-per-mejl

 

Tidigare medlemsutskick 2016-05-30

Till samtliga medlemmar NFEF 160530

 

Etapp 2. 2016-05-30

Just nu pågår projektering för nätutbyggnaden av etapp 2 för Nämdö Fibers nät. En stor fördel jämfört med etapp 1 är att Nämdö Fiber siktar på att samförlägga kabel med Vattenfall som planerar att uppdaterar sitt elnät i området med att lägga markkabel mm. Detta medför många fördelar, inte bara ekonomiskt, utan även att man på ett effektivt sätt minimerar miljöpåverkan i samband med förläggning av infrastruktur, samt att vi kan samarbeta med en erfaren och ej konkurrerande infrastruktursleverantör. Ideella projekt av den här storleken ställer ofta mycket höga krav på just samarbetet, och det är bara genom ett bra lagarbete som projektet kan bli lyckat.

Pågående kampanj! Se PDF nedan:

Missa inte chansen_Nämdö Fiber

 

Vilka områden diskuteras för etapp 2. 2016-05-30

I stora drag: Från Nämdö Kyrka och hela ön Nämdö norrut, Ladholmen, Aspö, Högholmen, Krokholmen, Käckskär, Idö, Idöborg, Boskapsön, Hemskär, Högholmarna, Gymmerholmen, Norsholmen, Mörtöklobb, Jungfruskär, Vånö, Gillinge och Villingeområdet. Vi kommer uppdatera med mer information utefter projekteringen fortlöper. Hela etapp 2 området har en potential på 487 fastigheter  och vi har i skrivande stund drygt 200 intresseanmälningar. Ju fler som anmäler sig desto billigare blir det för varje fastighetsägare.

Har du frågor som gäller specifikt där du bor så tveka inte på höra av dig till områdesansvarig just där du har en fastighet, läs mer under fliken ”Kontakt”.

Vill du veta mer om vilka möjligheter Nämdö Fibers nät skapar för dig gå in under fliken ”Intresseanmälan”