Nyheter

SENASTE NYTT

Uppdatering 2020-12-14

Här kommer en julhälsning från styrelsen till alla medlemmar i Nämdö Fiber.

God Jul och Gott nytt år!

2020-12-14_NFEF MEDLEMSBREV

Uppdatering 2020-09-30

NÄTET ÄR KLART!

Utbyggnaden av etapp 2 i Nämdö Fibers nät är nu avslutad och samtliga medlemmar i föreningen har fått sina anslutningar. Tillsammans med de övriga tre föreningarna inom Stockholms Skärgårdsnät (Ornö, Runmarö och Harö) har vi klarat av vårt uppdrag inom tidsplanen och nästan exakt enligt budget. Vi har lämnat en diger slutdokumentation till Länsstyrelsen. När den är godkänd får vi de sista bidragen från Jordbuksverket. Några nya bidrag finns inte i sikte, det är upp till oss att fortsätta förvalta det nät vi nu har byggt.

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla inblandade: medlemmar, markägare, entreprenörer och myndigheter som har varit inblandade. Tillsammans har vi lyckats genomföra detta projekt över förväntan och de tusentals timmar av ideellt arbete som har lagts ner på projektet känns verkligen meningsfulla.

Det nät som nu fungerar består av ca 380 anslutningar, varav 260 har tillkommit i etapp 2.

 

NÄTET KAN BLI STÖRRE!

Under utbyggnaden av nätet har vi passerat närmare hundra fastigheter, som förberetts för uppkoppling utan att fastighetsägarna är medlemmar. Dessa fastighetsägare är välkomna att gå med i föreningen på följande villkor:

* Medlemsinsats 2 000 kr, återbetalas vid ev utträde (oförändrat)

* Kapitalinsats för utnyttjande av nätet 25 000 kr (oförändrat)

* Installationsavgift för inkoppling i fastigheten 10 000 kr + moms – rut = ca 10 500 (höjt från 4.800 + moms – rut)

 

Då gäller som tidigare att fastighetsägaren själv drar en slang från kopplingspunkten över sin tomt. Nämdö Fiber tillhandahåller slang och kan mot tillkommande kostnad hjälpa ny medlem med det arbetet.

 

Fastigheter som inte ligger i anslutning till fibernätet får räkna med högre kostnader, beroende på avståndet till närmaste anslutningspunkt.

Uppdatering 2020-08-25 Planerat elavbrott vilket berör Etapp 2 fibernätet!

Nytt planerat elavbrott på Nämdö med omnejd, onsdag 26/8 kl 10-15.

Den här gången gäller avbrottet Nämdös södra del samt den östra sidan (inklusive telemasten) till Kalkberget. Det blir även elavbrott på öarna Rögrund, Uvö, Mörtö, Ekholmen och Orrö, enligt Vattenfalls avbrotts-app.

Tänk på att det mobila bredbandet samt mobiltelefoni blir sämre då Nämdömasten har kort batteribackup. I den mån man får in andra master, Sandhamn, Ingarö och Mörtö-Bunsö till exempel, kan det mobila bredbandet samt mobiltelefoni funka hyfsat ändå.

Nämdö Fiber kommer att leverera internet i Etapp 1-området tack vare god batterikapacitet. Tyvärr är inte batterierna för Etapp 2-området ännu på plats vilket innebär att Nämdö Fibers abonnenter i Etapp 2 pga det planerade elavbrottet i Sand, där teknikhuset är placerat, blir utan internet imorgon kl 10-15.

Uppdatering 2020-05-12 Planerat avbrott i fibernätet!

Planerat avbrott i fibernätet imorgon onsdag 13/5 kl 09.00 till fredag 15/5.
Detta gäller Nämdö Fibers abonnenter i etapp 2, men endast på Nämdös östra sida från Västanvik till och med Nämdö böte samt abonnenter på Boskapsö, Idöborg och Idön (+ några enstaka abonnenter på Ladholmen som redan hunnit bli anslutna). Syftet med avbrottet är att lägga över abonnenterna på den nya fiberkabel som förlagts längs med länsvägen.

Uppdatering 2020-04-29 (Driftstörning, endast abonnenter på Mörta berörs)

Nu är Fiberkabeln på Mörtö helt återställd och alla abonnenter ska åter vara i drift. Tack för ert tålamod.

Fiber till Vedviken-Klippudden-Risgårdsviken

Fastigheterna här får sin fiber via befintliga elstolpar, där Vattenfall jobbar med nya elledningar. Vattenfall säger nu att all hängning av el ska vara klar denna vecka (v.18). Därefter kommer Nämdö Fiber snarast hänga upp fiberkabel i samma stolpar, varefter fiber kan blåsas in till fastigheterna. I bästa fall kan detta ske redan under kommande vecka (v.19), men mer troligt under veckan därpå. Nämdö Fiber beklagar verkligen den sena leveransen, men detta är helt utanför vår kontroll.

Uppdatering 2020-04-27 (Driftstörning, endast abonnenter på Mörta berörs)

Arbetet med att återställa fiberkabeln på Mörtö har nu pågått sedan i torsdags, 23/4. Nya dukter grävs ner och ny kabel dras in och svetsas ihop med befintlig kabel.
Arbetet beräknas kunna slutföras under kommande vecka (v18).

Uppdatering 2020-04-22 14:30 angående driftstörningen pga gårdagens brand på Mörtö:

Tekniker är på plats vid teknikhuset i Sand på Nämdö och har lagt om flera av våra abonnenter i etapp 2 så de nu har internet igen. Tyvärr får abonnenterna på Mörtö (med några få undantag), Mörtö klobb och Rögrund vänta på sin uppkoppling ett tag till. Branden gick hårt åt fiberkabeln som servar Mörtö.

Uppdatering 2020-04-22 10:00 (Driftstörning pga av brand)

Tyvärr har våra uppkopplade abonnenter i etapp 2 samt Mörtö (etapp 1) inget internet sen igår efter strömavbrottet som uppstod vid gårdagens stora markbränder på Mörtö, se bilder från det omfattande släckningsarbetet i Facebookgruppen ”Nämdöskärgården i bilder – Nu och Då”. Nämdö Fiber har lokaliserat felet (som är relaterat till branden).

Det är alltså inte fel på den egna uppkopplingen, routrar mm hemma.

Under dagen hoppas vi att kunna upprätta kontakt för abonnenterna i etapp 2. Mörtös fiberanslutning kan tyvärr ta lite längre tid att reparera.

Tråkigt för alla som nu inte har någon uppkoppling men vi är ändå glada att bränderna, genom en stor insats från alla möjliga enheter samt Nämdö brandvärn, som var först på plats, kunde släckas utan personskador och att Mörtö gård gick att rädda från lågorna. Det var mycket nära!

Uppdatering 2020-03-23

Senaste info om fiberinstallationerna i Nämdöskärgården!

Fiberinstallation i Nämdöskärgården – mars 2020

Uppdatering 2019-12-21

Senaste info inför Jul om fiberinstallationerna i Nämdöskärgården!

Fiberinstallation i Nämdöskärgården inför julen 2019

Uppdatering 2019-11-05

Senaste info om fiberinstallationerna i Nämdöskärgården!

Uppdaterad info om fiberinstallation i Nämdöskärgården november -19 – MD

Uppdatering 2019-09-24

Brev till Medlemmar som väntar på sin installation av fiber:

Brev till medlemmar sep 2019

Uppdatering 2019-09-02

Vid vårt senaste styrelsemöte lördagen den 31 augusti beslutades att, som en ringa kompensation, de medlemmar som ännu inte fått fiber inkopplad befrias från medlemsavgiften för 2019.

Tillsvidare gäller ”Uppdaterad info om fiberinstallation i Nämdöskärgården augusti -19”. Så snart ny information finns beträffande uppkoppling av fiber, kommer den att presenteras här på vår hemsida.

Uppdatering 2019-08-27

En sommar av förseningar – prio för Nämdö under hösten. Läs mer dokumentet nedan.

Uppdaterad info om fiberinstallation i Nämdöskärgården augusti -19

Uppdatering 2019-06-17

Arbetet med att slutföra fiberinstallationerna i Nämdöskärgården löper på läs mer i PDF nedan:

Statusrapport fiberinstallation i Nämdöskärgården 190617

Uppdatering 2019-04-02

Årstämma söndag 28 april 2019 kl 14.00

Medlemmarna i Nämdö Fiber Ekonomisk förening kallas till årsstämma i Nämdö Hembygdsgård söndag 28 april 2019 kl 14.00

Det serveras kaffe och kaka på stämman.

Kopior av årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på stämman.

 • Nämdö Fiber EF / Förslag dagordning till årsstämman 2018-04-28
 • Nämdö Fiber EF / Årsredovisning 2018
 • Nämdö Fiber EF / Verksamhetsberättelse 2018
 • Nämdö Fiber EF / Valberedningens förslag 2019

Nämdö Fiber EF, Förslag dagordning till årsstämman 2018-04-28

Nämdö Fiber EF, Valberedningens förslag 2019

Nämdö Fiber EF, Verksamhetsberättelse 2018, ännu ej signad

Nämdö Fiber EF, Årsredovisning 2018, ännu ej reviderad

NFEF- Årsstämma 2019-04-28-Protokoll, signat digitalt

Nämdöfiber – Årsstämma apr 2019

Anmäl er gärna till info@namdofiber.se om ni planerar att delta på årsstämman

Styrelsen hälsar alla välkomna!

 

Uppdatering 2019-03-21

Under slutet av april kommer installation av fiber in i fastigheterna att fortsätta enligt följande:

Då det är många installationer att genomföra inom ett mycket utspritt område, har vi svårt att överblicka vilka områden som kommer att installeras precis när. Vi har därför tyvärr inte möjlighet att säga när just Din/Dina fastighet(er) kommer att installeras. Vi ber Dig dock att säkerställa att allt är förberett (enligt tidigare meddelanden och information under fliken ”Eget arbete” på just Din/Dina fastighet(er) senast till den 1 maj 2019.

Fastighet som ej förberetts korrekt när installatören kommer kan förorsaka föreningen betydande kostnader, som vi kan nödgas debitera Dig. Om Du redan har förberett Din/Dina fastighet(er) eller redan har fått fiber indragen, kan Du naturligtvis bortse från denna information.

Installationerna kommer inte påbörjas samtidigt överallt

Givetvis kan inte alla fastigheter påbörjas den 1 maj. Alla medlemmar kommer dock att kontaktas av vår installatör cirka 2 veckor innan respektive fastighet ska installeras. Som nämnts ovan kan vi tyvärr inte planera exakt turordning mellan fastigheterna. Detta innebär att just Din/Dina fastighet(er) kan komma att installeras först under eller till och med efter sommaren. Vi försäkrar Dig om att vi gör vårt bästa för att få så många installationer som möjligt färdiga före sommaren.

Har du ej möjlighet att i tid förbereda fastigheten för fiberinstallationen?

Om Du finner det omöjligt att förbereda Din/Dina fastighet(er) före utsatt datum, ber vi Dig vänligen att snarast kontakta oss via mail till info@namdofiber.se
eller per telefon till Yngve Hässler 070-758 87 89.

 

ALFRIDA OCH FIBERNÄTET Uppdatering 2019-01-16

Nämdö fiber kan nu göra en första summering av hur nätet klarade en krissituation med långt elavbrott.

Här är några erfarenheter:

* Som vi förutsett är fibernätet mer robust i en krissituation än mobilnätet. Vi kunde hålla vårt nät igång med kortare avbrott än mobilföretagen, åtminstone jämfört med abonnenter som är beroende av Nämdö-masten.

* Vid ett längre avbrott, som den här gången när många var utan ström i 4-5 dagar, är vi beroende av frivilliga krafter. Flera personer på östra sidan av ön hjälpte till på ett förtjänstfullt för att dra igång vår reservkraft och tillföra ytterligare resurser efter hand.

* Nu när kopparnätet snart är helt borta, är det viktigt att vi som ägare av fibernätet försöker samverka med andra verksamheter på ön för att säkerställa att det finns mer reservkraft tillgänglig i närheten av teknikhuset. Hur detta ska ske bör vi diskutera på kommande årsmöte.

* Även våra abonnenter behöver reservkraft för att hålla sig uppkopplade, ladda sina datorer och telefoner. Vi kommer att ta fram lämpliga alternativ och lägga upp förslag på hemsidan.

I det nya schaktet längs Krokviksvägen inträffade en händelse som riskerade att skada vårt nät på ett oväntat sätt. En jättestor gran blåste omkull och drog med sig dukten och elkabeln ur schaktet, så att de blev hängande i rötterna nästan en manshöjd över marken. Turen ville att ett par ukrainska byggnadsarbetare verksamma i Tjusvik hjälpte till att frigöra rören och sedan kapa granen, så att stubben föll tillbaka ner över schaktet. Fibern höll!

Oleg och Oleg från Ukraina kapar rötter för att lägga ner dukten i schaktet under överinseende av Toomas Vaks från Tjusvik. Hur det gick till när de sen fällde granen kan ni se på en video på vår Facebook-sida.
Entreprenören för Krokviksvägen ska se till att ta bort ytterligare träd med skadade rötter, som står nära schaktet.

NÄMDÖ FIBER, ETAPP 2

Uppdatering 2018-12-07

Allmänt

I tider när flera stora bolag inte klarar sina åtaganden att bygga ut fiber, är det verkligen roligt att kunna konstatera att vår utbyggnad löper på och att vi hoppas kunna koppla in de första nya medlemmarna före jul. En del mindre förseningar har emellertid även vi drabbats av. Vår ursprungliga tidplan att allt ska vara klart senast under 2020 håller dock med god marginal.

Roligt är också att intresset att få ansluta sig till fibernätet ökar för var dag. Till de 120 anslutningar, som byggdes under etapp 1 har nu 250 nya avtal tecknats. Totalt blir detta alltså 370 anslutningar och fler kommer hela tiden till.
Vår filosofi är att tillkommande anslutningar kan ske till ordinarie pris, så länge föreningen inte drabbas av väsentliga merkostnader på grund av sen anmälan.

Fiberblåsning i Tjusvik

Arbete på egen tomt

Vi har tidigare gått ut med att detta ska göras under hösten (med undantag för öarna i norr). Förutom för Tjusvik, Krokvik, Krokudden kan vi nu se att detta arbete inte behöver vara färdigt förrän senast under april 2019. Mer info om detta arbete och även hur man kan få hjälp med det finns här : http://www.namdofiber.se/?page_id=377

Frågor kan skickas till: info@namdofiber.se

Beträffande öarna i norr (Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen) återkommer vi under våren om när detta arbete måste vara färdigt.

Sjökabel

All sjökabel har nu förlagts och alla landfästen färdigställts. Det blev ungefär 50 km kabel och 50 landfästen totalt.

Schaktning

Schaktningen sker dels i egen regi, där ett av oss anlitat företag schaktar ner eller markförlägger dukt. Detta har gått helt enligt plan och endast några sent tillkomna kunder återstår nu att gräva till.

Större delen av all schakt genomförs emellertid i ett avtal om samförläggning med Vattenfall (VF). All schakt på Nämdö skulle ha varit klar före sommaren 2018. Så har dock inte blivit fallet och vi ligger nu på dem för att få merparten klar till årsskiftet. Solvik, Norrängen och Solhaga beräknas i skrivande stund bli klart under Q1 2019.

Vi kommer även att ha samförläggning med VF på Aspö, Ladholmen och Söderholmen. Detta arbete har nu VF lagt ut på upphandling och förhoppningen är att arbetet ska kunna utföras under kommande vinter/vår.

Lufthängning

All lufthängning och allt fiberarbete utförs av samma företag på Harö, Runmarö och Nämdö. Man har nu avslutat arbetet på Harö och påbörjat på Runmarö. Därefter kommer man till Nämdöskärgården. Den ungefärliga tidplan som vi erhållit innebär start på Nämdö under Q2 2019.
Vårt mål är att med undantag av Aspö, Ladholmen, Högholmen och Söderholmen, ska hela Nämdöskärgården vara uppkopplad före sommaren … . Men osvuret är nog som alltid bäst!

Om VF lyckas genomföra schaktningen på de nordliga öarna, ska även dessa kunna kopplas upp under hösten 2019.

Fortsatt planering

Så här ser i dagsläget hela den pågående utbyggnaden ut  – område för område:

Västra och norra Nämdö med mindre öar

Fiberblåsning i schaktet längs nya Krokviksvägen kommer att ske under december och alla medlemmar i Tjusvik och förhoppningsvis även Krokvik/Krokudden bör kunna vara inkopplade före årets julhelg. Från Krokudden finns redan sjökabel till Krokholmen, Skärvassa, Käckskär och Abborrudden. Här behövs dock även en del lufthängning innan fiber arbetena kan påbörjas.
Schakt till Norrängen och Solhaga grävs av VF under mars 2019. Ingen lufthängning här, inblåsning av fiber före sommaren.

Solvik

Efter diskussioner mellan vägföreningen, Vattenfall och Trafikverket föreslås att schaktet läggs mitt i vägen. Arbetet är planerat till januari/februari 2019. Ingen lufthängning.

Östra och nordöstra Nämdö med mindre öar

Schaktet norrut längs väg 690 fram till G:a Östanvik och vidare till Östanviks Gård är färdigt. Vattenfalls entreprenör har fått i uppdrag att skyndsamt avsluta återstående markarbeten och schakt ända fram till Sandviken vid Nämdö Böte samt även en mindre schakt vid Skärvassa. Nämdö fibers egna arbeten i det området är redan klara. Lufthängning ska ske på hela Kalkberget samt Vedviken och i liten omfattning även i Västanvik. Sjökabel från Sandviken till Boskapsön, Idöborg och Idön är klar. Viss lufthängning ska ske på Idön.

Samtliga öar syd och sydväst om Nämdö

Fiber via sjökabel är helt dominerande i dessa områden och denna är helt klar. Likaså är all schakt eller markförläggning färdig. Några mindre lufthängningar ska göras på Gillinge, Sågskär, Vånö, Högholmen, Hemskär och Rögrund. Den stora mängden sjökabel medför omfattande fibersvetsarbeten, men vår (och entreprenörens) målsättning är ändock att hela området ska vara klart före sommaren …

Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen

Samtliga öar ska anslutas via sjökabel, som redan är förlagd.

Under hösten har Vattenfall beslutat att i största möjliga utsträckning gräva schakt på Aspö. Upphandling pågår med planen att schakta under vinter/vår 2019. Detta omfattar även mindre schaktarbeten på Ladholmen och Söderholmen. Nämdö Fiber kommer att genomföra lufthängning i mindre omfattning på Ladholmen. På Högholmen kommer samtliga fastigheter att anslutas via lufthängning.  Om Vattenfall genomför schaktarbeten enligt plan, kommer vi att kunna ansluta hela området före årsskiftet 2019/2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uppdatering: 2018-08-22

Under semestertiden har arbetet gått framåt med lägre hastighet, men det kommer att växla upp i september.

Från 1 september får vi åter lägga sjökabel och siktar på att allt det arbetet ska vara klart under hösten. Vår egen markförläggning går enligt plan och nästan allt sådant i Nämdö skärgården är idag klart. Däremot har det uppstått en försening med Vattenfalls förläggning längs väg 690 mot Östanvik. Trafikverket anser att ungefär en kilometer av det schaktet ska grävas om, eftersom det ligger för nära vägbanan.

En gladare nyhet är att Aspö kommer att få sin fiber nergrävd, enligt en ny plan som Vattenfalls konsult tagit fram på önskemål av Aspöborna. Detta arbete är planerat till vintern 2018/2019. Sannolikt tar Vattenfall även med Ladholmen samtidigt.

Förläggningen längs Krokviksvägen till Tjusvik är klar, fibern ska blåsas in under hösten. Oklart när arbetet mot Norrängen och Krokvik/Krokudden ska påbörjas, men förhoppningsvis under hösten. Så även för vägen vidare mot Böte och från kyrkan till Solvik.

De områden som kommer att betjänas med luftkabel (bl a vissa fastigheter i Skärvassa, på Kalkberget, Högholmen, Ladholmen samt några öar runt Skoboraden), får den installerad under vintern 2018/våren 2019.

Arbete på egen tomt

Ni som ska få fiber indragen i höst, glöm inte att ni ska utföra arbetet på er egen fastighet före oktober månads utgång. Om man vill ha hjälp med det arbetet, v g fyll i blanketten och skicka till Nämdö fiber senast sista augusti. Se mer info under fliken ”Arbete på egen tomt”

Information om det pågående arbetet, Uppdatering: 2018-07-02

Projekteringskartor finns nu tillgängliga för dig som vill se var fibern kommer att etableras

Karta Nämdö S rev 3

Karta Nämdö N rev 3

Årsredovisning och info från Stockholms Skärgårdsnät AB

Årsredovisning 2017 Stockholms Skärgårdsnät AB (2018-06-21)

Artikel om pågående projekt i Nexans kundtidning. (Nexan är tillverkare av fiberkablar)

Nexans kundtidning 2018

VARNING FÖR TRÄD! 2018-05-29

Alla ni som använder Krokviksvägen, t ex för att rasta hundar, var extra försiktiga de närmaste veckorna. Nu börjar Nordic Entreprenad lägga ut rör längs vägen för el och fiber. I samband med det kommer några ganska stora träd att fällas och det finns skäl att särskilt ta sig i akt om man hör en motorsåg. Arbetet kommer att börja vid Mastvägen och ske på vägens norra och östra sida ända fram till Tjusviks vattenverk, där rören kopplas ihop med det redan klara nätet i Tjusvik. Vattenfall fortsätter arbetet norrut från Tjusvik till Krokudden i höst, liksom avtaget mot Norrängen/Solhaga.

Conny Hörnstedt, Nordic Entreprenad och Yngve Hässler i Nämdö fiber samt hunden Qaksi vid avtagsvägen till Norrängen.

Nämdö Fibers Årstämma 2018-05-26

Årsmötesprotokoll NF 2018, justerat, signat

Upprustning av Krokviksvägen inledd 2018-05-17

Arbetet med den viktiga sträckan som ska förena fibernätet på östra och södra Nämdö med västra och nordvästra Nämdö har inletts. I samband med att 1,7 km av Krokviksvägen rustas upp till grusad väg mellan Mastvägen och Tjusvik, läggs fiber i schakt tillsammans med Vattenfalls högspänningskabel. Det arbetet är försenat ungefär en månad p g a sen isläggning, men beräknas bli klart i början-mitten av juli.

Vattenfalls entreprenörer är så gott som klara med att samförlägga el och fiber i Tjusvik. När arbetet med Krokviksvägen är klart vidtar arbetet på sträckan Tjusvik-Krokudden. Därifrån går det en sjökabel till Krokholmen och en till Skärvassa. Tillståndet att lägga sjökabel gick ut den 30 april och de ​södra​ delar​na​ av Nämdö skärgård som inte blev klara under våren, kommer att få sin sjökabel i höst.

Nämdö fiber har också en egen entreprenör i arbete med sträckan från teknikboden vid Hembygdsgården till vägkorsningen där Vattenfalls entreprenörer började schaktningen norrut längs väg 690 till Östanvik. Allt arbete längs vägen ​fram till Östanvik ​ska vara klart före slutet av maj månad.

Upphandlingen av entreprenör för inblåsningen av fiber är klar. Men på grund av att schaktningen gått långsammare än planerat är det ännu inte helt klart när vi kan börja koppla in de nya medlemmarna i etapp 2 på nätet.  Alla nya abonnenter kommer att bli informerade i god tid, eftersom inkopplingen kräver att en tekniker kommer in i den byggnad där kopplingsdosan ska sitta. Föreningen kommer att bistå sina nya abonnenter med råd och material till fiberdragningen över den egna fastigheten. Mer information om arbete på egen tomt skickas ut via mail samt uppdateras på hemsidan.

Imponerad minister 2018-05-11

Den 11 maj var Nämdö fiber medarrangör till en EU-dag med besök av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han kom i sällskap med Länsstyrelsens bredbandssamordnare Claes Palmgren och kommunalrådet Mikael Lindström (S), Värmdö kommun. Efter besök på Östanviks gård och besiktning av samförläggningen av kabel längs väg 690 och Krokviksvägen hölls ett öppet möte med deltagande av ett 50-tal fastboende och deltidsboende i Hembygdsgården. Diskussionen kom bland annat att handla om hur vi ska sköta och förvalta vårt nät i framtiden. Valet står mellan att hitta en form för att sköta det själv, eller att sälja ut nätet till en kommersiell aktör. Det senare alternativet anses i dagens läge riskfyllt. Kommunen är inte heller beredd att gå in som ägare, så vi bör sikta in oss på en lösning ihop med andra öar i skärgården.

Bucht, som själv är öbo (i Torne älv, på gränsen till Finland), var mäkta imponerad av det stora projekt som Nämdö Fiber deltar i tillsammans med våra grannöar inom ramen för Stockholms Skärgårdsnät. Det var också första gången vi fick besök på Nämdö av bredbandssamordnaren, som varit mycket hjälpsam med våra bidragsansökningar och som kommer att vara en viktig rådgivare även i framtiden.

Nämdö Fiber vill tacka Hembygdsföreningen för ett bra arrangemang.

 

Förseningar p g a kyla och sen isläggning 2018-04-18

Det kyliga vädret under andra halvan av februari och hela mars har försvårat både förläggning av sjökabel och för schaktning. Arbetet i Tjusvik är nu på väg att avslutas i och med att kopplingsskåp monteras för blåsning och indragning av fiber. Vattenfalls entreprenörer koncentrerar sig nu på att bli klara med hela sträckan från området intill gamla prästgården (där etapp 1 avslutades) och till Östanvik längs väg 690 samt vägen till masterna. Övriga delar av norra Nämdö och sträckan Tjusvik-Krokudden kommer att schaktas under sommaren eller tidig höst, liksom Norrängen/Solhaga. Vägen från kyrkan ner till Solvik schaktas senare under hösten.

Nämdö fibers egen entreprenör ska göra ett schakt från teknikboden vid hembygdsgården till vägkorsningen intill f d prästgården, där Vattenfalls schakt börjar. Därefter utförs arbetet på Villinge och Gillinge samt övriga mindre öar. Under maj-juni rustas den gamla Krokviksvägen upp mellan Mastvägen och Tjusvik. Samtidigt grävs schakt för el och fiber, som kopplar ihop nätet till västra och norra delarna av Nämdö med intilliggande öar.

Länsstyrelsen har gett Nämdö fiber förlängt tillstånd att lägga sjökabel fram till april månads slut. Arbetet är klart på västra Nämdö och pågår på öarna runt norra Nämdö. Förläggning av sjökabel på öarna söder om Nämdö kommer att påbörjas i september. All förläggning av sjökabel torde kunna avslutas senast mitten av oktober.

I detta skede är tidplanen för upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar, inblåsning och inkoppling av fiber inte helt färdig. Troligtvis påbörjas detta arbete under sensommaren. Vi siktar på att de första nya anslutningarna ska kunna kopplas in under hösten.

Pågående grävning i Tjusvik där vi samförlägger med Vattenfall.

Övergripande tidsplan:

 • Jan-April 2018 lägger vi ut så mycket sjökabel vi hinner innan vårt tillstånd för kabelförläggning går ut (30/4).
 • Sep-okt 2018 lägger vi ut resterande sjökabel.
 • April-okt 2018 pågår schaktning och markförläggning i hela Nämdöskärgården utom Aspö, Ladholmen, Söderö.
 • Samförläggning av kabel kommer att ske på Aspö, där Vattenfall nu planerar att ta bort merparten av alla stolpar.
 • Upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar påbörjas troligen under hösten på Nämdö (främst Kalkberget, Vedviken, Skärvassa). På Ladholmen planerar Vattenfall att byta ut flertalet stolpar mot nya, vilket inte blir klart förrän våren 2019. Därefter påbörjas arbetet med att hänga upp fiber där och på Högholmen (här byts inga stolpar ut)
 • Övergripande plan är att hela Nämdö med kringliggande mindre öar liksom även Skoboraden (Hemskär. Högholmen, Ängskär ända ner till Gillinge/Villinge/Gymmerholmen) blir anslutna till fibernätet med början under hösten 2018. Detta arbete kommer dock att pågå även under våren 2019.
 • Under andra halvåret 2019 ansluts Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen.

 

Dags att teckna anslutningsavtal!!

Är du inte medlem än? Gå till fliken ”Intresseanmälan” och skicka in din intresseanmälan snarast!

För medlemmar gäller följande:

Hur blir jag ansluten?

 1. Du som är medlem kommer under hösten att få anslutningsavtal och installationsavtal skickat till dig för att underteckna och återsända till Nämdö fiber.
 2. Nämdö fiber får inga förskott på beviljade bidrag. Vi är därför beroende av att så många som möjligt betalar det kapitaltillskott, som beslutats av föreningen.
 3. A) Om Du tillhör de som planeras att få fiber installerad under 2018, får du en faktura på 25 000 kr att betala före årets slut 2017.
 4. B) Om Du tillhör de som planeras få fiber installerad under 2019, får du en faktura på 25 000 kr att betala under 2018. För att stärka Nämdö Fibers ekonomi är det dock mycket välkommet om även dessa medlemmar kan betala under 2017. Fyll i så fall i blanketten ”Jag önskar få faktura på kapitaltillskott redan under 2017” och återsänd i svarskuvertet.
 5. I samband med att fiber installeras i Din fastighet, kommer Du att få en faktura för anslutningsavgift på 4 800 kr + moms. Efter ROT-avdrag blir kostnaden ungefär 5 000 kr inkl moms.

 Senaste info från extra föreningsstämma 2017-09-16

Glädjande besked! Bidrag för etapp 2 är beviljat och projekteringen och förberedelser är i full gång!

Du är väl medlem? Hjälp oss att värva dina grannar, en fiberanslutning på Nämdö kommer aldrig att bli billigare än nu så ta chansen och skicka in en intresseanmälan!

Presentation från årsstämman 2017-04-30

För mer info om årststämman, se PDF nedan

01 Nämdöfiber – Årsstämma april 2017 v 1 0

 

Länsstyrelsens beslut om stöd till bredbandsutbyggnad i skärgården, 2017-03-08!

Nämdö Fiber har glädjen att presentera att Stockholms Skärgårdsnät AB har fått sin ansökan beviljad!

I bolaget ingår fiberföreningarna från Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. Projektet innebär att ett stort antal öar i skärgårdens södra-mellersta del kommer att länkas samman med optisk fiber!

För mer info, se PDF och länk till Länstyrelsens hemsida nedan:

2017-03-09 Release bidragsbeslut SSN AB

Mer info finns på Länsstyrelsens hemsida – här!

 

Ny bredbandsförening bildad! 2016-12-15

För medlemmarnas kännedom har nu Stockholms Skärgårdsnät AB bildats och en ny ansökan är inlämnad till Jordbruksverket.

Se bifogat pressinfo.

pressinfo-nf-medlemmar

 

Nämdö Fibers extrastämma 2016-12-03

Protokollet från extrastämman bifogas tillsammans med presentationen, bilaga 2, som användes på stämman.

Röstlängden, bilaga 1, bifogas ej. Protokollet är justerat per mejl

2016-12-03-stockholms-skargardsnat-ab-oversiktlig-presentation-for-utskick-bilaga-2

2016-12-03-protokoll-extra-medlemsstamma-namdo-fiber-justerat-per-mejl

 

Tidigare medlemsutskick 2016-05-30

Till samtliga medlemmar NFEF 160530

 

Etapp 2. 2016-05-30

Just nu pågår projektering för nätutbyggnaden av etapp 2 för Nämdö Fibers nät. En stor fördel jämfört med etapp 1 är att Nämdö Fiber siktar på att samförlägga kabel med Vattenfall som planerar att uppdaterar sitt elnät i området med att lägga markkabel mm. Detta medför många fördelar, inte bara ekonomiskt, utan även att man på ett effektivt sätt minimerar miljöpåverkan i samband med förläggning av infrastruktur, samt att vi kan samarbeta med en erfaren och ej konkurrerande infrastruktursleverantör. Ideella projekt av den här storleken ställer ofta mycket höga krav på just samarbetet, och det är bara genom ett bra lagarbete som projektet kan bli lyckat.

Pågående kampanj! Se PDF nedan:

Missa inte chansen_Nämdö Fiber

 

Vilka områden diskuteras för etapp 2. 2016-05-30

I stora drag: Från Nämdö Kyrka och hela ön Nämdö norrut, Ladholmen, Aspö, Högholmen, Krokholmen, Käckskär, Idö, Idöborg, Boskapsön, Hemskär, Högholmarna, Gymmerholmen, Norsholmen, Mörtöklobb, Jungfruskär, Vånö, Gillinge och Villingeområdet. Vi kommer uppdatera med mer information utefter projekteringen fortlöper. Hela etapp 2 området har en potential på 487 fastigheter  och vi har i skrivande stund drygt 200 intresseanmälningar. Ju fler som anmäler sig desto billigare blir det för varje fastighetsägare.

Har du frågor som gäller specifikt där du bor så tveka inte på höra av dig till områdesansvarig just där du har en fastighet, läs mer under fliken ”Kontakt”.

Vill du veta mer om vilka möjligheter Nämdö Fibers nät skapar för dig gå in under fliken ”Intresseanmälan”