Nyheter

Dags att teckna anslutningsavtal!!

Är du inte medlem än? Gå till Intresseanmälan och skicka in din intresseanmälan snarast!

För medlemmar gäller följande:

Hur blir jag ansluten?

  1. Du som är medlem kommer under hösten att få anslutningsavtal och installationsavtal skickat till dig för att underteckna och återsända till Nämdö fiber.
  2. Nämdö fiber får inga förskott på beviljade bidrag. Vi är därför beroende av att så många som möjligt betalar det kapitaltillskott, som beslutats av föreningen.
  3. A) Om Du tillhör de som planeras att få fiber installerad under 2018, får du en faktura på 25 000 kr att betala före årets slut 2017.
  4. B) Om Du tillhör de som planeras få fiber installerad under 2019, får du en faktura på 25 000 kr att betala under 2018. För att stärka Nämdö Fibers ekonomi är det dock mycket välkommet om även dessa medlemmar kan betala under 2017. Fyll i så fall i blanketten ”Jag önskar få faktura på kapitaltillskott redan under 2017” och återsänd i svarskuvertet.
  5. I samband med att fiber installeras i Din fastighet, kommer Du att få en faktura för anslutningsavgift på 4 800 kr + moms. Efter ROT-avdrag blir kostnaden ungefär 5 000 kr inkl moms.

Tidsplan:

  • Hösten 2017 börjar Vattenfall schakta där vi ska samförlägga våra kablar.
  • Jan-mars 2018 lägger vi ut all sjökabel.
  • Februari 2018 börjar vi övrig schaktning och markförläggning, med sikte på att vara klara före sommaren 2018.
  • Med den tidsplanen blir hela Nämdö med kringliggande mindre öar anslutna till fibernätet under 2018, samt Skoboraden (Hemskär. Högholmen, Ängskär ända ner till Gillinge/Villinge/Gymmerholmen).
  • Under 2019 ansluts Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen.

 Senaste info från extra föreningsstämma 2017-09-16

Glädjande besked! Bidrag för etapp 2 är beviljat och projekteringen och förberedelser är i full gång!

Du är väl medlem? Hjälp oss att värva dina grannar, en fiberanslutning på Nämdö kommer aldrig att bli billigare än nu så ta chansen och skicka in en intresseanmälan!

 

Presentation från årsstämman 2017-04-30

För mer info om årststämman, se PDF nedan

01 Nämdöfiber – Årsstämma april 2017 v 1 0

 

 

Länsstyrelsens beslut om stöd till bredbandsutbyggnad i skärgården, 2017-03-08!

Nämdö Fiber har glädjen att presentera att Stockholms Skärgårdsnät AB har fått sin ansökan beviljad!

I bolaget ingår fiberföreningarna från Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. Projektet innebär att ett stort antal öar i skärgårdens södra-mellersta del kommer att länkas samman med optisk fiber!

För mer info, se PDF och länk till Länstyrelsens hemsida nedan:

2017-03-09 Release bidragsbeslut SSN AB

Mer info finns på Länsstyrelsens hemsida – här!

 

Ny bredbandsförening bildad! 2016-12-15

För medlemmarnas kännedom har nu Stockholms Skärgårdsnät AB bildats och en ny ansökan är inlämnad till Jordbruksverket.

Se bifogat pressinfo.

pressinfo-nf-medlemmar

 

Nämdö Fibers extrastämma 2016-12-03

Protokollet från extrastämman bifogas tillsammans med presentationen, bilaga 2, som användes på stämman.

Röstlängden, bilaga 1, bifogas ej. Protokollet är justerat per mejl

2016-12-03-stockholms-skargardsnat-ab-oversiktlig-presentation-for-utskick-bilaga-2

2016-12-03-protokoll-extra-medlemsstamma-namdo-fiber-justerat-per-mejl

 

Tidigare medlemsutskick 2016-05-30

Till samtliga medlemmar NFEF 160530

 

Etapp 2

Just nu pågår projektering för nätutbyggnaden av etapp 2 för Nämdö Fibers nät. En stor fördel jämfört med etapp 1 är att Nämdö Fiber siktar på att samförlägga kabel med Vattenfall som planerar att uppdaterar sitt elnät i området med att lägga markkabel mm. Detta medför många fördelar, inte bara ekonomiskt, utan även att man på ett effektivt sätt minimerar miljöpåverkan i samband med förläggning av infrastruktur, samt att vi kan samarbeta med en erfaren och ej konkurrerande infrastruktursleverantör. Ideella projekt av den här storleken ställer ofta mycket höga krav på just samarbetet, och det är bara genom ett bra lagarbete som projektet kan bli lyckat.

Pågående kampanj! Se PDF nedan:

Missa inte chansen_Nämdö Fiber

 

Vilka områden diskuteras för etapp 2

I stora drag: Från Nämdö Kyrka och hela ön Nämdö norrut, Ladholmen, Aspö, Högholmen, Krokholmen, Käckskär, Idö, Idöborg, Boskapsön, Hemskär, Högholmarna, Gymmerholmen, Norsholmen, Mörtöklobb, Jungfruskär, Vånö, Gillinge och Villingeområdet. Vi kommer uppdatera med mer information utefter projekteringen fortlöper. Hela etapp 2 området har en potential på 487 fastigheter  och vi har i skrivande stund drygt 200 intresseanmälningar. Ju fler som anmäler sig desto billigare blir det för varje fastighetsägare.

Har du frågor som gäller specifikt där du bor så tveka inte på höra av dig till områdesansvarig just där du har en fastighet, läs mer under fliken ”Kontakt”.

Vill du veta mer om vilka möjligheter Nämdö Fibers nät skapar för dig gå in under fliken ”Intresseanmälan”