Nyheter

Stämmobeslut, 161203 kl 15-16 (Nämdö Bibliotek i Sand)

Vid vår ordinarie stämma i juni i år informerade vi om Jordbruksverkets förändrade regelverk, vilket resulterade i att hela det då tillgängliga stödbeloppet tillföll ett och samma kommersiella bolag för två liknande projekt på Ljusterö. Vi beskrev då även vår ambition att tillsammans med andra skärgårdsföreningar pröva möjligheten att med en gemensam organisation lämna in en ansökan med fler antal fastboende. Information om dessa planer har även funnits på vår hemsida. Detta kommer kraftfullt att öka våra möjligheter till att erhålla bidrag i den nu förestående utdelningen av de resterande 59 mkr som nyligen gjorts tillgängliga för bredbandsstöd i Stockholms län.

För att genomföra detta anser styrelsen i NFEF att vi behöver ha ett stämmobeslut. Det har för endast några veckor sedan blivit klart att sista ansökningsdag för en ny, gemensam ansökan är den 15 dec i år. Vi kallar  därför härmed till en extra stämma i föreningen med endast en punkt på dagordningen, nämligen den proposition som bifogas nedan. Som framgår av propositionen, är det samma proposition som kommer att framläggas i samtliga aktuella fiberföreningar.

Proposition_161110

Vår stämma kommer att äga rum i Nämdö Bibliotek i Sand, lördag 3 december kl 15-16.

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

 

Tidigare medlemsutskick:

Till samtliga medlemmar NFEF 160530

Etapp 2

Just nu pågår projektering för nätutbyggnaden av etapp 2 för Nämdö Fibers nät. En stor fördel jämfört med etapp 1 är att Nämdö Fiber siktar på att samförlägga kabel med Vattenfall som planerar att uppdaterar sitt elnät i området med att lägga markkabel mm. Detta medför många fördelar, inte bara ekonomiskt, utan även att man på ett effektivt sätt minimerar miljöpåverkan i samband med förläggning av infrastruktur, samt att vi kan samarbeta med en erfaren och ej konkurrerande infrastruktursleverantör. Ideella projekt av den här storleken ställer ofta mycket höga krav på just samarbetet, och det är bara genom ett bra lagarbete som projektet kan bli lyckat.

Pågående kampanj! Se PDF nedan:

Missa inte chansen_Nämdö Fiber

 

Vilka områden diskuteras för etapp 2:

I stora drag: Från Nämdö Kyrka och hela ön Nämdö norrut, Ladholmen, Aspö, Högholmen, Krokholmen, Käckskär, Idö, Idöborg, Boskapsön, Hemskär, Högholmarna, Gymmerholmen, Norsholmen, Mörtöklobb, Jungfruskär, Vånö, Gillinge och Villingeområdet. Vi kommer uppdatera med mer information utefter projekteringen fortlöper. Hela etapp 2 området har en potential på 487 fastigheter  och vi har i skrivande stund drygt 200 intresseanmälningar. Ju fler som anmäler sig desto billigare blir det för varje fastighetsägare.

Har du frågor som gäller specifikt där du bor så tveka inte på höra av dig till områdesansvarig just där du har en fastighet, läs mer under fliken ”Kontakt”.

Vill du veta mer om vilka möjligheter Nämdö Fibers nät skapar för dig gå in under fliken ”Intresseanmälan”