Nyheter

Glädjande besked! Bidrag för etapp 2 är beviljat och projekteringen och förberedelser är i full gång!

Du är väl medlem? Hjälp oss att värva dina grannar, en fiberanslutning på Nämdö kommer aldrig att bli billigare än nu så ta chansen och skicka in en intresseanmälan!

 

Presentation från årsstämman 2017-04-30

För mer info om årststämman, se PDF nedan

01 Nämdöfiber – Årsstämma april 2017 v 1 0

 

Uppdaterad tidsplan 2017-04-30

 

 

Länsstyrelsens beslut om stöd till bredbandsutbyggnad i skärgården, 2017-03-08!

Nämdö Fiber har glädjen att presentera att Stockholms Skärgårdsnät AB har fått sin ansökan beviljad!

I bolaget ingår fiberföreningarna från Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. Projektet innebär att ett stort antal öar i skärgårdens södra-mellersta del kommer att länkas samman med optisk fiber!

För mer info, se PDF och länk till Länstyrelsens hemsida nedan:

2017-03-09 Release bidragsbeslut SSN AB

Mer info finns på Länsstyrelsens hemsida – här!

 

Ny bredbandsförening bildad! 2016-12-15

För medlemmarnas kännedom har nu Stockholms Skärgårdsnät AB bildats och en ny ansökan är inlämnad till Jordbruksverket.

Se bifogat pressinfo.

pressinfo-nf-medlemmar

 

Nämdö Fibers extrastämma 2016-12-03

Protokollet från extrastämman bifogas tillsammans med presentationen, bilaga 2, som användes på stämman.

Röstlängden, bilaga 1, bifogas ej. Protokollet är justerat per mejl

2016-12-03-stockholms-skargardsnat-ab-oversiktlig-presentation-for-utskick-bilaga-2

2016-12-03-protokoll-extra-medlemsstamma-namdo-fiber-justerat-per-mejl

 

Tidigare medlemsutskick 2016-05-30

Till samtliga medlemmar NFEF 160530

 

Etapp 2

Just nu pågår projektering för nätutbyggnaden av etapp 2 för Nämdö Fibers nät. En stor fördel jämfört med etapp 1 är att Nämdö Fiber siktar på att samförlägga kabel med Vattenfall som planerar att uppdaterar sitt elnät i området med att lägga markkabel mm. Detta medför många fördelar, inte bara ekonomiskt, utan även att man på ett effektivt sätt minimerar miljöpåverkan i samband med förläggning av infrastruktur, samt att vi kan samarbeta med en erfaren och ej konkurrerande infrastruktursleverantör. Ideella projekt av den här storleken ställer ofta mycket höga krav på just samarbetet, och det är bara genom ett bra lagarbete som projektet kan bli lyckat.

Pågående kampanj! Se PDF nedan:

Missa inte chansen_Nämdö Fiber

 

Vilka områden diskuteras för etapp 2

I stora drag: Från Nämdö Kyrka och hela ön Nämdö norrut, Ladholmen, Aspö, Högholmen, Krokholmen, Käckskär, Idö, Idöborg, Boskapsön, Hemskär, Högholmarna, Gymmerholmen, Norsholmen, Mörtöklobb, Jungfruskär, Vånö, Gillinge och Villingeområdet. Vi kommer uppdatera med mer information utefter projekteringen fortlöper. Hela etapp 2 området har en potential på 487 fastigheter  och vi har i skrivande stund drygt 200 intresseanmälningar. Ju fler som anmäler sig desto billigare blir det för varje fastighetsägare.

Har du frågor som gäller specifikt där du bor så tveka inte på höra av dig till områdesansvarig just där du har en fastighet, läs mer under fliken ”Kontakt”.

Vill du veta mer om vilka möjligheter Nämdö Fibers nät skapar för dig gå in under fliken ”Intresseanmälan”