Etapp 1

Nämdö Fiber erbjuder nu ytterligare anslutningar inom Etapp 1-området! Se PDF nedan..

Värvaraffisch NF etapp 1 för A4 (1)

Projektavslutet för etapp 1 skedde våren 2015. Områdena där FNC(entreprenören) har förlagt fibernät är Södra Nämdö, Orrön, Mörtö, Ekholmen, Getholmen och Uvön.

Kabelförläggning i Nämdö Skärgård

Det innebär att 119 st kunder nu mer är anslutna till Nämdö Fibers nät. FNC schaktade ca 20000 meter på land och förlade ca 2500 meter sjökabel. Nätet är väl tilltaget och det finns fiber och kanalisation för att möjliggöra framtida utbyggnader. Samtliga kunder är anslutna mot den huvudnod och aktiva distributionsswitch som finns placerad i teknikboden bredvid hembygdsgården. Teknikboden är byggd för att erhålla en miljö som är väl anpassad för nätutrustning. Kraftmatningen är säkrad med lämplig UPS samt ett dieselaggregat som enkelt kan kopplas in. Switchen tillhandahålls och övervakas 24/7 av den neutrala kommunikationsoperatören IP-Only.

Det är genom IP-Onlys portal man sedan beställer sina tjänster från de olika tjänsteleverantörerna. Det finns ett stort urval av abonnemang och tjänster att tillgå, se mer under frågor och svar.

Klicka på länk nedan(PDF) så ser du en kartbild på hur fibernätet för etapp 1 är byggt.

Nämdö etapp 1