Förstudie för utökat fiberbaserat bredband

Förstudieprojektet för fortsatt utbyggnad av fiber i Nämdöskärgården har nu genomförts.

Förstudien har optimerat och klarlagt vilka fibervägar, vilka installationsmetoder, vilken materiel och vilken möjlighet till nyttjande av lokala resurser som kan och bör användas. Som ett delresultat har en uppskattad total kostnad för etapp 2 erhållits.

Denna förstudie har sedan varit till stor hjälp både för ansökan om bidrag till fortsatt utbyggnad och för den projektering som vi genomför i den fortsatta utbyggnaden.

 

Leader+färg    EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg