Etapp 2

NÄMDÖ FIBER, ETAPP 2

Information om det pågående arbetet, Senaste uppdatering: 2018-05-17

 

Upprustning av Krokviksvägen inledd

Arbetet med den viktiga sträckan som ska förena fibernätet på östra och södra Nämdö med västra och nordvästra Nämdö har inletts. I samband med att 1,7 km av Krokviksvägen rustas upp till grusad väg mellan Mastvägen och Tjusvik, läggs fiber i schakt tillsammans med Vattenfalls högspänningskabel. Det arbetet är försenat ungefär en månad p g a sen isläggning, men beräknas bli klart i början-mitten av juli.

Vattenfalls entreprenörer är så gott som klara med att samförlägga el och fiber i Tjusvik. När arbetet med Krokviksvägen är klart vidtar arbetet på sträckan Tjusvik-Krokudden. Därifrån går det en sjökabel till Krokholmen och en till Skärvassa. Tillståndet att lägga sjökabel gick ut den 30 april och de ​södra​ delar​na​ av Nämdö skärgård som inte blev klara under våren, kommer att få sin sjökabel i höst.

Nämdö fiber har också en egen entreprenör i arbete med sträckan från teknikboden vid Hembygdsgården till vägkorsningen där Vattenfalls entreprenörer började schaktningen norrut längs väg 690 till Östanvik. Allt arbete längs vägen ​fram till Östanvik ​ska vara klart före slutet av maj månad.

Upphandlingen av entreprenör för inblåsningen av fiber är klar. Men på grund av att schaktningen gått långsammare än planerat är det ännu inte helt klart när vi kan börja koppla in de nya medlemmarna i etapp 2 på nätet.  Alla nya abonnenter kommer att bli informerade i god tid, eftersom inkopplingen kräver att en tekniker kommer in i den byggnad där kopplingsdosan ska sitta. Föreningen kommer att bistå sina nya abonnenter med råd och material till fiberdragningen över den egna fastigheten. Mer information om arbete på egen tomt skickas ut via mail samt uppdateras på hemsidan.

Imponerad minister, 2018-05-11

Den 11 maj var Nämdö fiber medarrangör till en EU-dag med besök av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han kom i sällskap med Länsstyrelsens bredbandssamordnare Claes Palmgren och kommunalrådet Mikael Lindström (S), Värmdö kommun. Efter besök på Östanviks gård och besiktning av samförläggningen av kabel längs väg 690 och Krokviksvägen hölls ett öppet möte med deltagande av ett 50-tal fastboende och deltidsboende i Hembygdsgården. Diskussionen kom bland annat att handla om hur vi ska sköta och förvalta vårt nät i framtiden. Valet står mellan att hitta en form för att sköta det själv, eller att sälja ut nätet till en kommersiell aktör. Det senare alternativet anses i dagens läge riskfyllt. Kommunen är inte heller beredd att gå in som ägare, så vi bör sikta in oss på en lösning ihop med andra öar i skärgården.

Bucht, som själv är öbo (i Torne älv, på gränsen till Finland), var mäkta imponerad av det stora projekt som Nämdö Fiber deltar i tillsammans med våra grannöar inom ramen för Stockholms Skärgårdsnät. Det var också första gången vi fick besök på Nämdö av bredbandssamordnaren, som varit mycket hjälpsam med våra bidragsansökningar och som kommer att vara en viktig rådgivare även i framtiden.

Nämdö Fiber vill tacka Hembygdsföreningen för ett bra arrangemang.

 

Förseningar p g a kyla och sen isläggning, 2018-04-17

Det kyliga vädret under andra halvan av februari och hela mars har försvårat både förläggning av sjökabel och för schaktning. Arbetet i Tjusvik är nu på väg att avslutas i och med att kopplingsskåp monteras för blåsning och indragning av fiber. Vattenfalls entreprenörer koncentrerar sig nu på att bli klara med hela sträckan från området intill gamla prästgården (där etapp 1 avslutades) och till Östanvik längs väg 690 samt vägen till masterna. Övriga delar av norra Nämdö och sträckan Tjusvik-Krokudden kommer att schaktas under sommaren eller tidig höst, liksom Norrängen/Solhaga. Vägen från kyrkan ner till Solvik schaktas senare under hösten.

Nämdö fibers egen entreprenör ska göra ett schakt från teknikboden vid hembygdsgården till vägkorsningen intill f d prästgården, där Vattenfalls schakt börjar. Därefter utförs arbetet på Villinge och Gillinge samt övriga mindre öar. Under maj-juni rustas den gamla Krokviksvägen upp mellan Mastvägen och Tjusvik. Samtidigt grävs schakt för el och fiber, som kopplar ihop nätet till västra och norra delarna av Nämdö med intilliggande öar.

Länsstyrelsen har gett Nämdö fiber förlängt tillstånd att lägga sjökabel fram till april månads slut. Arbetet är klart på västra Nämdö och pågår på öarna runt norra Nämdö. Förläggning av sjökabel på öarna söder om Nämdö kommer att påbörjas i september. All förläggning av sjökabel torde kunna avslutas senast mitten av oktober.

I detta skede är tidplanen för upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar, inblåsning och inkoppling av fiber inte helt färdig. Troligtvis påbörjas detta arbete under sensommaren. Vi siktar på att de första nya anslutningarna ska kunna kopplas in under hösten.

 

Övergripande tidsplan:

  • Jan-April 2018 lägger vi ut så mycket sjökabel vi hinner innan vårt tillstånd för kabelförläggning går ut (30/4).
  • Sep-okt 2018 lägger vi ut resterande sjökabel.
  • April-okt 2018 pågår schaktning och markförläggning i hela Nämdöskärgården utom Aspö, Ladholmen, Söderö.
  • Samförläggning av kabel kommer att ske på Aspö, där Vattenfall nu planerar att ta bort merparten av alla stolpar.
  • Upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar påbörjas troligen under hösten på Nämdö (främst Kalkberget, Vedviken, Skärvassa). På Ladholmen planerar Vattenfall att byta ut flertalet stolpar mot nya, vilket inte blir klart förrän våren 2019. Därefter påbörjas arbetet med att hänga upp fiber där och på Högholmen (här byts inga stolpar ut)
  • Övergripande plan är att hela Nämdö med kringliggande mindre öar liksom även Skoboraden (Hemskär. Högholmen, Ängskär ända ner till Gillinge/Villinge/Gymmerholmen) blir anslutna till fibernätet med början under hösten 2018. Detta arbete kommer dock att pågå även under våren 2019.
  • Under andra halvåret 2019 ansluts Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen.