Etapp 2

NÄMDÖ FIBER, ETAPP 2

Information om det pågående arbetet, Senaste uppdatering: 2018-04-18

Förseningar p g a kyla och sen isläggning

Det kyliga vädret under andra halvan av februari och hela mars har försvårat både förläggning av sjökabel och för schaktning. Arbetet i Tjusvik är nu på väg att avslutas i och med att kopplingsskåp monteras för blåsning och indragning av fiber. Vattenfalls entreprenörer koncentrerar sig nu på att bli klara med hela sträckan från området intill gamla prästgården (där etapp 1 avslutades) och till Östanvik längs väg 690 samt vägen till masterna. Övriga delar av norra Nämdö och sträckan Tjusvik-Krokudden kommer att schaktas under sommaren eller tidig höst, liksom Norrängen/Solhaga. Vägen från kyrkan ner till Solvik schaktas senare under hösten.

Nämdö fibers egen entreprenör ska göra ett schakt från teknikboden vid hembygdsgården till vägkorsningen intill f d prästgården, där Vattenfalls schakt börjar. Därefter utförs arbetet på Villinge och Gillinge samt övriga mindre öar. Under maj-juni rustas den gamla Krokviksvägen upp mellan Mastvägen och Tjusvik. Samtidigt grävs schakt för el och fiber, som kopplar ihop nätet till västra och norra delarna av Nämdö med intilliggande öar.

Länsstyrelsen har gett Nämdö fiber förlängt tillstånd att lägga sjökabel fram till april månads slut. Arbetet är klart på västra Nämdö och pågår på öarna runt norra Nämdö. Förläggning av sjökabel på öarna söder om Nämdö kommer att påbörjas i september. All förläggning av sjökabel torde kunna avslutas senast mitten av oktober.

I detta skede är tidplanen för upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar, inblåsning och inkoppling av fiber inte helt färdig. Troligtvis påbörjas detta arbete under sensommaren. Vi siktar på att de första nya anslutningarna ska kunna kopplas in under hösten.

 

Övergripande tidsplan:

  • Jan-April 2018 lägger vi ut så mycket sjökabel vi hinner innan vårt tillstånd för kabelförläggning går ut (30/4).
  • Sep-okt 2018 lägger vi ut resterande sjökabel.
  • April-okt 2018 pågår schaktning och markförläggning i hela Nämdöskärgården utom Aspö, Ladholmen, Söderö.
  • Samförläggning av kabel kommer att ske på Aspö, där Vattenfall nu planerar att ta bort merparten av alla stolpar.
  • Upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar påbörjas troligen under hösten på Nämdö (främst Kalkberget, Vedviken, Skärvassa). På Ladholmen planerar Vattenfall att byta ut flertalet stolpar mot nya, vilket inte blir klart förrän våren 2019. Därefter påbörjas arbetet med att hänga upp fiber där och på Högholmen (här byts inga stolpar ut)
  • Övergripande plan är att hela Nämdö med kringliggande mindre öar liksom även Skoboraden (Hemskär. Högholmen, Ängskär ända ner till Gillinge/Villinge/Gymmerholmen) blir anslutna till fibernätet med början under hösten 2018. Detta arbete kommer dock att pågå även under våren 2019.
  • Under andra halvåret 2019 ansluts Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen.