Varför Fiber i Nämdöskärgården?

Fler och fler i alla åldrar kopplar upp sig mot ”nätet” för att ta del av internet, sociala medier, strömmande musik, video, spel etc. Mycket av detta görs med surfplattor och ”smarta” telefoner med uppkoppling via mobiltelenäten. Behovet av kapacitet de mobila näten är stort och ökar hela tiden. Ju fler som använder näten, desto långsammare upplevs surfandet. Under höst, vinter och vår så är de mobila näten relativt tillgängliga och i det flesta fall räcker näten till för att surfa och läsa mail. Under sommaren och framför allt under juli när många är ute i stugorna eller båt räcker inte kapaciteten till.

Fullt utbyggt fibernät i Nämdö skärgård skulle innebära många hundra anslutningar och många användare vilket betyder att dessa användare lämnar det mobila nätet till förmån för fiber. Det gör att flera användare, som inte har tillgång till fiber, får mera kapacitet vilket ger bättre uppkoppling. Vi kan även skapa s.k. ”hot spots”, utvalda platser med trådlöst nätverk, s.k WiFi eller WLAN, där alla till en låg kostnad kan få tillgång till bra kapacitet. Exempel på platser som kan bli aktuella att bli ”hot spots” är föreningslokaler, museum, skola/bibliotek, butiker, restauranger och även naturhamnar eller liknande med många besökande fritidsbåtar.

Ingen av oss vill ha flera mobilmaster i skärgården. Även om tekniken för mobil data går framåt och gamla frekvenser blir tillgängliga så kommer det inte räcka utan svaret på kapacitet och tillgänglighet bygger på att det byggs fiber.

Mobildata-abonnemang är inte helt gratis och obegränsad surf till bra hastighet är en myt. Operatörerna kommer att behöva öka priset. Ett normalt abonnemang kan ha allt från 0,5 – 2 GB per månad och i några fall faktiskt 5 – 10 GB. Normalt räcker det första för att läsa mail och surfa men så fort det kommer till strömmade film så försvinner GB fort, att titta på 1 timmes film kostar 1GB är man van att sitta hemma på fastlandet och strömma film så kommer man snart inse att 2 GB inte räcker långt.

För att attrahera yngre att vistas och leva i skärgården måste vi erbjuda bra kapacitet. Även om äldre generationer kan tycka att det är skönt att slippa mail, Facebook och annat så lever dagens ungdomar uppkopplade på ett helt annat sätt än vad man gjorde för 10-20 år sedan.

Fiber består av glas där ljus transporteras med 300.000 km/s. Principen att transportera stora mängder information, med hjälp av ljus, i en mycket tunn ledning, är en synnerligen högteknologisk men väl etablerad teknik. Fibertekniken i sig själv kommer att vara modern i många decennier framöver. Det som kan bli gammalt är den teknik/hårdvara som sitter i ändarna på fibern. Den utrustning som Nämdö Fiber har ställt krav på är den senaste och kommer att fungera i många år. I och med teknikutveckling och behovet av mera dataöverföring så byts hårdvara i bägge ändarna. Fibern blir kvar, den strålar inte och är helt ofarlig för människor och djur.

Projektet vill så långt det är möjligt göra så små ingrepp i naturen som möjligt. Av naturliga skäl lämnar dock projektet en del spår i naturen. Markens karaktär varierar stort; jord, lera, sten, rötter, berg, åkermark, kärr, korsande ledningar o.s.v. Spåren läker olika fort beroende på vilken typ av mark det är, ibland räcker det med en sommar, ibland kan det ta ett par år. En viktig aspekt är att fibern kan gå fram enkelt utan att behöva ta en massa omvägar.

Fibern grävs, där det är möjligt, ner 30-50 cm. Var fibern går dokumenteras så att vi i framtiden vet var den är.

Därför fiber i Nämdö Skärgård!

Hjälp oss att hjälpa Er, stöd Nämdö Fiber