Frågor och svar

Den här sida fylls på hela tiden och tveka inte på att maila oss om du tycker att något saknas.

Intresse i ditt område?

Nämdö Fiber planerade anslutningar och intressenter per område, se kartor nedan.

OBS! Kartorna inte är 100% uppdaterade och är man medlem så behöver man inte oroa sig om ens markering skulle saknas, man får dock gärna påpeka felaktigheter till: info@namdofiber.se så får vi en möjlighet att åtgärda dem. Uppdaterade kartor kommer att ersätta kartor nedan i Q1 2018.

Skärvassa-Käckskär-Nämdö Böte 3

Solvik-Östanvik-Vedviken 3

Skoboraden 3

Tjusvik-Krovik 3

Aspön-Ladholmen 3

KOSTNADER

Vad kostar det för mig?

Anslutning:

 • Medlemsinsats 2000 sek (Återbetalas efter anmälan om utträde, dvs om man inte vill ha någon anslutning längre)
 • Anslutningsavgift  25 000 sek
 • Installationsavgift: ca 5000 sek (efter rotavdrag). I samband med att fiber installeras i Din fastighet, kommer Du att få en faktura för installationssavgift på 4 800 kr + moms. Efter ROT-avdrag blir kostnaden ungefär 5 000 kr inkl moms.

Avgifter till Nämdö Fiber:

 • Årsavgift 100 sek per år till Nämdö Fiber för administration. Möjlighet till E-Faktura finns.
 • Nätavgift 225 sek (ink moms) per kvartal för inkopplade kunder (för drift och underhåll av nät). Möjlighet till E-Faktura finns.

Avgifter till tjänsteleverantören:

 • Månadsavgift för tjänsten beroende på vilka tjänster du vill köpa. det finns även möjlighet till så kallade; korttidsabonnemang, lämpliga för sommarboende eller för er som hyr ut er fastighet. Då kan man köpa ex Internet abonnemang som gäller ner till en dag. De flesta tjänsteleverantörer har idag endast 1 månads bindningstid så vill man ha ett ”semesterabonnemang” så är det billigast att bara köpa 1 månad och sedan säga upp det.

Den beräknade anslutningsavgiften är väldigt hög. Vad avgör hur det kostar?

Anslutningskostnaden är satt utifrån de riktlinjer som finns från Jordbruksverket, Post- och Telestyrelse och Länsstyrelsen för att kunna söka bidrag till ett sådant här projekt. Kostnaden för att genomföra ett sådant här projekt i glesbygd blir högre då de geografiska förutsättningarna är mycket besvärliga. Antalet anslutningar påverkar givetvis också den enskilda anslutningskostnaden. Bidrag från staten finansierar enbart kostnaden att dra fram fiberkabel fram till tomtgränsen.

ABONNEMANG

Att köpa ett abonnemang, steg för steg

1. Anslut dator till det röda uttaget på fibermottagaren
2. Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-only.se
3. Registrera dig som användare
4. Välj tjänsteleverantör och typ av abonnemang. OBS Com hem kan bara väljas om du ringer till dem (tel 90 222) det ska dock inte påverka leveranstiden märkbart.

Korttidsabonnemang

Korttidsabonnemang i fem enkla steg:

I Nämdö Fibers öppna nät finns möjlighet att korttidsabonnera på Internet från flera av våra tjänsteleverantörer (möjligheten finns ej för TV eller telefoni). Praktiskt för exempelvis fritidshus.
1.Anslut dator till det röda uttaget på fibermottagaren
2.Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-only.se
3.Registrera dig som användare
4.Välj tjänsteleverantör och korttidsabonnemang
5.Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar och betala med ett kredit- eller betalkort

Prisexempel från tjänsteleverantören T3 24 timmar: 45 kr 7 dagar: 125 kr 30 dagar: 345 kr

Om man har fler än ett hus på fastigheten

Det finns två möjligheter:

1) Om man vill att de båda byggnaderna ska ha tillgång till olika TV-kanaler, eller andra exklusiva nättjänster. Då krävs ytterligare en fiberanslutning. Det är fullt möjligt att lägga till ytterligare en anslutning. Gör det i så fall omgående. Sker det i efterhand är kostnadsbilden oklar. Det kommer dock inte att bli billigare.

2) Om man bara vill försäkra sig om att signalen når fram (om avstånd eller andra skäl gör en gemensam router svår att placera). Då rekommenderas att man drar en kopparkabel från fiberdosan i huvudfastigheten. Det finns plats för fyra kablar i fibermottagaren. Var och en av dessa kablar kan gå till en router som ger full styrka om kabeln är max 100 meter. Man kan arbeta med båda routrarna oberoende av varann, men de kan bara ha tillgång till en och samma nättjänst, t ex samma Internetabonnemang eller samma telefonabonnemang.

Tjänsteleverantörer som erbjuds i Nämdö Fibers nät
Leverantörer 2

 

 

DRIFTFRÅGOR – FÖR DIG SOM ÄR ABONNENT

Felsökningsrutin, se dokument i länk nedan

Felsökningsrutin_190114

Factory Reset, fabriksåterställning av fibermottagaren

IP-Only Factory Reset manual_161116

Om du inte kan beställa tjänst från en tjänsteleverantör?

När du har fått din fiber installerad så behöver du bara koppla in datorn med nätverkskabel mot din fibermottagare för att kunna beställa tjänster från alla valbara tjänsteleverantörer.
Skulle du inte komma till beställningsportalen utan istället mötas av installationsportalen, se bild nedan, så behöver du ringa IP-Onlys kundtjänst för att göra en manuell portkoppling. Du behöver ta reda på fibermottagarens mac adress (ex 44-D4-37-18-0F-3En) som står på fibermottagaren. Ring sedan nummer 0200 43 00 00 och förklara att du vill göra en manuell portkoppling och att du har din mac adress nära till hands.

Jag kan inte beställa Com Hems tjänster via IP-Onlys portal?

För att beställa Com Hems tjänster i Nämdö Fibersnät måste man i dagsläget kontakta Com Hem direkt. Det jobbas på att få in dem i IP-Onlys portal.

Hur felanmäler jag min tjänst?

Felanmäler tjänsten gör du genom att ringa din tjänsteleverantör, se länk nedan. anteckna alltid ett ärende nummer i dialog med tjänsteleverantören. http://www.stockholmfiber.se/serviceguide/index/consumers/Contact

Hur felsöker tjänsteleverantören?

Tjänsteleverantören vill oftast att din dator ska vara direktkopplad till medieomvandlaren vid felsökning. De går med andra ord inte att felsöka om du inte har ett nätverksuttag i datorn. Anledningen är att de vill se att de får fram signalen till MAC adressen i din dator (datorns ID) som ett första led i felsökningsprocessen. Har de bra signal fram dit ligger ofta problemet lokalt i fastigheten. Till exempel kan en Wifi router som är inställd på ett redan upptaget frekvensband skapa de problem du upplever.

För dig som saknar nätverksuttag på din dator eller bara använder Ipad eller dylikt så föreslår Nämdö Fiber att du köper/hyr/lånar en routern av din tjänsteleverantör, vissa erbjuder det gratis. Då kan tjänsteleverantören felsöka hela vägen fram till dig utan att du behöver koppla in en dator. Man slipper också känslan av att hamna mitt emellan kommunikationsoperatören – tjänsteleverantören och sin egen router då tjänsteleverantören har övervakning hela vägen fram till routern. Exempel på tjänsteleverantörer som erbjuder router är: ComHem, Telenor, Bahnhof, Bredband 2 och A3.

Hur mäter man hastigheten på Bredbandet?

Enklast sätt att mäta din hastighet är att göra ett så kallat bredbandstest via sidan: http://www.bredbandskollen.se/ Tänk på att din dator alltid ska vara direktkopplad mot fiberboxen för att mätningen ska ge en så verklig bild som möjligt. Att mäta över Wifi nätet är nyckfullt och visar egentligen inte vilket kapacitet du får ut.

Servicefönster – underhåll av kommunikationsnätet?

Planerade avbrott för underhåll av kommunikationsnätet som förbinder Nämdö med tjänsteleverantörerna sker under så kallade servicefönster. Kommunikationsoperatören(IP-Only) aviserar planerade avbrott till din tjänsteleverantör. Tiden för servicefönster är natten mellan Söndag och Måndag mellan 00:00-04:00 och natten mellan Torsdag och Fredag mellan 00:00-04:00. Servicefönster som berör Nämdös nät är ganska ovanliga och skulle du få ett avbrott under någon av dessa tider behöver du inte vara orolig och ibland kan man behöva starta om sin router efter ett servicefönster, men oftast märker man inget utav dem.

Kan jag överlåta min andel i föreningen till exempelvis en ny fastighetsägare?

Ja, det kan man. Fyll i dokument nedan och skicka in det till oss. Efter mottagen blankett registreras överlåtelsen och en bekräftelse returneras till båda parter.

Overlatelse_av_andelar i Nämdö Fiber Ekonomisk förening

Kan jag säga upp mitt medlemskap i Nämdö Fiber?

Ja, det kan man. Fyll i dokument nedan och skicka in till oss. Efter mottagen blankett registreras utträdet och aktuell medlemsinsats återbetalas till det bankkonto som angivits.

Anmälan om utträde ur Nämdö Fiber Ekonomisk förening

ÖVRIGA FRÅGOR

Varför fiber i Nämdöskärgården?

 • Det fiberbaserade bredbandet har obegränsad kapacitet, du kan samtidigt ringa, surfa på nätet och titta på tv
 • Du ökar värdet på fastigheten
 • Du kan nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas i skärgården med säker uppkoppling och underlättar för de som vill arbeta eller studera på distans.
 • Fiberbredband har en fast månadskostnad med obegränsad datatrafik (surfa, streama TV och musik, synka, spela hur mycket du vill)
 • Mycket lång livslängd
 • Okänsligt för störningar Vädersäkert
 • Inga strålningsproblem
 • Säkert mot intrång och avlyssning

Men mobilt bredband funkar ju bra?

 • Bra komplement vid resa etc.
 • Men har lägre hastighet, och ju fler som använder det samtidigt desto långsammare går det
 • Begränsad nedladdning av data, TV, film, musik …… per månad, sedan kostar det extra
 • Väderkänsligt

Men ADSL på Telias kopparkablar funkar ju bra?

Vi vet inte hur länge de finns kvar. Troligen är alla gamla telefonledningar av koppar i glesbygden borta senast 2020.

Varför just nu?

Det är nu det finns bidragspengar från EU och staten. Dessutom gräver Vattenfall ner elen nu och vi passar på att samförlägga. Det gör att det blir billigare än om vi ska gräva allting själva.

Finns det möjlighet till trygghetslarm?

Man säkerhetsställer trygghetslarm med telefonförbindelse över Internet så länge man har lämplig batteribackup för routern så att Internetanslutningen även fungerar vid strömavbrott.

Hur går det till?

Nämdö Fiber

 • Gräver ner fiberkablar
 • Kopplar upp mot de sjökablar som redan finns på ön
 • Ser till att det kommer signal hem till dig, Nämdö Fibers nät slutar i en dosa som vi sätter på väggen. Där kopplar du in din dator/router
 • Står för all tillståndshantering, både administration och betalning
 • Har hand om drift och underhåll

Hur dras kablarna?

 • Nämdö Fiber gräver där Vattenfall inte gräver
 • Ett mycket smalt dike!
 • På tomten bestämmer du
 • På småvägarna gräver Nämdö Fiber i vägen eller i diket
 • Ingen sprängning, ligger berg i dagern går kabeln ovanpå i skyddsslang
 • På egen tomt gräver du själv eller anlitar någon, max ca 50 meter. Är det så att det är 250 meter från hus till anslutningpunkt på tomten så står Nämdö Fiber för kostnaden och grävningen för det första 200 metrarna.

 

Vad får jag?

 • Från 10 Mbit och uppåt beroende på vad du vill ha
 • Ingen mängdbegränsning
 • Köp TV-abonnemang om du vill
 • Köp telefonabonnemang om du vill
 • En framtidsäker kommunikationsinfrastruktu

Om Nämdö Fiber lyckas bygga billigare än beräknat?

Då får du tillbaka på medlemsavgiften

Om det av någon outgrundlig anledning inte blir något alls?

Då får du tillbaka dina pengar

Om Jag missade att anmäla mig för Etapp 1(min fastighet ligger i närheten av befintligt fiber nät) Hur kan jag anmäla mitt intresse för en anslutning?

Hör av dig till oss om du är intresserad så får Nämdö Fiber undersöka möjligheterna och kostnaderna som ett separat projekt, det kommer inte vara bidragsgrundande men det är en fördel att du gör din intresseanmälan under vår utbyggnad av etapp 2.

Om jag ångrar mig och vill ansluta mig senare?

Då får du räkna med minst dubbel anslutningsavgift, Nämdö Fiber får inga bidrag för eftersläntrare, och det blir dessutom dyrare per anslutning att inte bygga allt på en gång

Fler tomter per anslutning?

Nämdö Fibers ställningstagande i den här frågan är att det krävs en anslutning (anslutningskostnad) per fastighetsbeteckning. Risken är annars att man får privata nät mitt i nätet med flera fastigheter som delar på en anslutning och det vill föreningen inte ha.

Vilka ställen drar vi till nu?

Fiber för hela Nämdö skärgård

De delar av Nämdöskärgården som inte har fiber för bredband kommer successivt att anslutas under de närmaste åren. Detta är tidsplanen:

Hösten 2017 börjar Vattenfall schakta där vi ska samförlägga våra kablar.

Jan-mars 2018 lägger vi ut all sjökabel.

Februari 2018 börjar vi övrig schaktning och markförläggning, med sikte på att vara klara före sommaren 2018.

Med den tidsplanen blir hela Nämdö med kringliggande mindre öar anslutna till fibernätet under 2018, samt Skoboraden (Hemskär. Högholmen, Ängskär ända ner till Gillinge/Villinge/Gymmerholmen).

Under 2019 ansluts Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen.

Kan man enbart dra fiber till sitt hus utan att börja använda några tjänster (bredband, telefoni, TV etc.)?

Det går bra att vara med och framtidssäkra sin tomt/mark genom att dra fram fiberbredband utan att koppla upp sig mot en tjänsteleverantör för bredband.

Hur jobbar Nämdö Fiber med kostnader?

Kostnaderna kommer att arbetas fram utifrån vad som krävs för att etablera men även att ha drift och underhåll för fibernätverket. Projektet kommer att se över olika alternativa vägar för att på ett kostnadseffektivt sätt äga, driva och underhålla ett fibernätverk och samtidigt få en liten inlåsningseffekt eller för stort beroende av olika leverantörer.

Spelar avståndet till huset någon roll?

Reglerna är att projektet drar fiberkabeln fram till ”Tomt.” Fastighetsägaren bekostar sedan själv schaktning eller dylikt av lämpligt tomrör fram till hus och installation i hus

Hur läggs kabeln (gräv, spika på berg etc)?

Vi har planerat för följande scenarier: Grävning (till största delen) Berg där spikas kabeln ovanpå eller liknande arrangemang samt sjökabel och även kabel i befintliga stolpar. Vi spränger inte. Sjökabel samt kabel i befintliga stolpar. Valt tillvägagångssätt kommer att styras av kvalitet och kostnad, det är viktigt att nätet har en hög tillförlitlighet.

En tomt flera hus, hur?

Har man en tomt/fastighet med flera hus så är det upp till fastighetsägaren att avgöra hur man vill konfigurera sin internetanslutning. Vill man ha separata anslutningar så får blir det flera anslutningsavgifter för ett fastighetsnummer. Vill man däremot ha samma anslutning så får man skapa ett eget nätverk mellan anslutningsdosan och resterande hus och detta bekostar ägaren själv.

Så här informerar Nämdö Fiber

Vi har löpande information via hemsidan och i så stor utsträckning som vi kan försöker vi att besvara alla frågor som vi får in till: info@namdofiber.se

Vad händer med oss om vi ej går med finns det alternativ?

Går man inte med nu så går det att ansluta sig i efterhand men konsekvensen är att kostnaden blir betydligt dyrare då vi inte har något bidrag att nyttja för den anslutningen.. Exakt kostnad ser vi först när projektet är klart.

Varför skall vi ge privata bidrag till teleoperatörerna det måste ligga i deras intresse med kommunikation Vad är kommunens skyldighet m.fl. ?

Teleoperatörerna bedömer det inte som ekonomiskt intressant att förse glesbygdsområden med Fiber bredband. Kommunen har inte heller någon skyldighet att förse invånarna med denna nya infrastruktur. Därav statens initiativ att ge bidrag för att utbyggnaden skall kunna ske med hjälp av lokala initiativ.

Hur får man in fibern i tomrören?

Man blåser in den med hjälp av tryckluft.