Frågor och svar

Den här sida fylls på hela tiden och tveka inte på att maila oss om du tycker att något saknas.

Intresse i ditt område?

Nämdö Fiber planerade anslutningar och intressenter per område, se kartor nedan:

Skärvassa-Käckskär-Nämdö Böte 3

Solvik-Östanvik-Vedviken 3

Skoboraden 3

Tjusvik-Krovik 3

Aspön-Ladholmen 3

KOSTNADER

Vad kostar det för mig?

 • Medlemsinsats 2000 kr, anslutningsavgift ca 30 000 sek beroende på hur många som anmäler sig och hur stort bidrag vi får för etapp 2. Som ett exempel hamnade anslutningskostnaden vid etapp 1 på 25 000 sek per fastighet/anslutning
 • Årsavgift till Nämdö Fiber för drift och administration, 200 sek per år. Möjlighet till E-Faktura finns.
 • Nätavgift för inkopplade(för drift och underhåll av nät) 150sek per kvartal. Möjlighet till E-Faktura finns.
 • Månadsavgift för tjänsten beroende på vilka tjänster du vill köpa
 • Flera leverantörer har korttidsabonnemang, lämpliga för sommarboende

Den beräknade anslutningsavgiften är väldigt hög. Vad avgör hur det kostar?

Anslutningskostnaden är satt utifrån de riktlinjer som finns från Jordbruksverket, Post- och Telestyrelse och Länsstyrelsen för att kunna söka bidrag till ett sådant här projekt. Kostnaden för att genomföra ett sådant här projekt i glesbygd blir högre då de geografiska förutsättningarna är mycket besvärliga. Antalet anslutningar påverkar givetvis också den enskilda anslutningskostnaden. Har bidrag erhållits kommer kostnaden för en anslutning aldrig att understiga 20 000:- Bidrag från staten finansierar enbart kostnaden att dra fram fiberkabel fram till tomtgränsen.

ABONNEMANG

Att köpa ett abonnemang, steg för steg

1. Anslut dator till det röda uttaget på fibermottagaren
2. Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-only.se
3. Registrera dig som användare
4. Välj tjänsteleverantör och typ av abonnemang. OBS Com hem kan bara väljas om du ringer till dem (tel 90 222) det ska dock inte påverka leveranstiden märkbart.

Korttidsabonnemang

Korttidsabonnemang i fem enkla steg:

I Nämdö Fibers öppna nät finns möjlighet att korttidsabonnera på Internet från flera av våra tjänsteleverantörer (möjligheten finns ej för TV eller telefoni). Praktiskt för exempelvis fritidshus.
1.Anslut dator till det röda uttaget på fibermottagaren
2.Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-only.se
3.Registrera dig som användare
4.Välj tjänsteleverantör och korttidsabonnemang
5.Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar och betala med ett kredit- eller betalkort

Prisexempel från tjänsteleverantören T3 24 timmar: 45 kr 7 dagar: 125 kr 30 dagar: 345 kr
Tjänsteleverantörer som erbjuds i Nämdö Fibers nät
Leverantörer 2

 

 

DRIFTFRÅGOR – FÖR DIG SOM ÄR ABONNENT

Felsöknignsrutin, se dokument i länk nedan

Felsökningsrutin_170529

Factory Reset, fabriksåterställning av fibermottagaren

IP-Only Factory Reset manual_161116

Jag kan inte beställa Com Hems tjänster via IP-Onlys portal?

För att beställa Com Hems tjänster i Nämdö Fibersnät måste man i dagsläget kontakta Com Hem direkt. Det jobbas på att få in dem i IP-Onlys portal.

Hur felanmäler jag min tjänst?

Felanmäler tjänsten gör du genom att ringa din tjänsteleverantör, se länk nedan: http://www.stockholmfiber.se/serviceguide/index/consumers/Contact

Hur felsöker tjänsteleverantören?

Tjänsteleverantören vill oftast att din dator ska vara direktkopplad till medieomvandlaren vid felsökning. De går med andra ord inte att felsöka om du inte har ett nätverksuttag i datorn. Anledningen är att de vill se att de får fram signalen till MAC adressen i din dator (datorns ID) som ett första led i felsökningsprocessen. Har de bra signal fram dit ligger ofta problemet lokalt i fastigheten. Till exemepel kan en Wifi router som är inställd på ett redan upptaget frekvensband skapa de problem du upplever.

Servicefönster – underhåll av kommunikationsnätet?

Planerade avbrott för underhåll av kommunikationsnätet som förbinder Nämdö med tjänsteleverantörerna sker under så kallade servicefönster. Kommunikationsoperatören(IP-Only) aviserar planerade avbrott till din tjänsteleverantör. Tiden för servicefönster är natten mellan Söndag och Måndag mellan 00:00-04:00 och natten mellan Torsdag och Fredag mellan 00:00-04:00. Servicefönster som berör Nämdös nät är ganska ovanliga och skulle du få ett avbrott under någon av dessa tider behöver du inte vara orolig och ibland kan man behöva starta om sin router efter ett servicefönster, men oftast märker man inget utav dem.

ÖVRIGA FRÅGOR

Varför fiber i Nämdöskärgården?

 • Det fiberbaserade bredbandet har obegränsad kapacitet, du kan samtidigt ringa, surfa på nätet och titta på tv
 • Du ökar värdet på fastigheten
 • Du kan nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas i skärgården med säker uppkoppling och underlättar för de som vill arbeta eller studera på distans.
 • Fiberbredband har en fast månadskostnad med obegränsad datatrafik (surfa, streama TV och musik, synka, spela hur mycket du vill)
 • Mycket lång livslängd
 • Okänsligt för störningar Vädersäkert
 • Inga strålningsproblem
 • Säkert mot intrång och avlyssning

Men mobilt bredband funkar ju bra?

 • Bra komplement vid resa etc.
 • Men har lägre hastighet, och ju fler som använder det samtidigt desto långsammare går det
 • Begränsad nedladdning av data, TV, film, musik …… per månad, sedan kostar det extra
 • Väderkänsligt

Men ADSL på Telias kopparkablar funkar ju bra?

Vi vet inte hur länge de finns kvar. Troligen är alla gamla telefonledningar av koppar i glesbygden borta senast 2020.

Varför just nu?

Det är nu det finns bidragspengar från EU och staten. Dessutom gräver Vattenfall ner elen nu och vi passar på att samförlägga. Det gör att det blir billigare än om vi ska gräva allting själva.

Finns det möjlighet till trygghetslarm?

Man säkerhetsställer trygghetslarm med telefonförbindelse över Internet så länge man har lämplig batteribackup för routern så att Internetanslutningen även fungerar vid strömavbrott.

Hur går det till?

Nämdö Fiber

 • Gräver ner fiberkablar
 • Kopplar upp mot de sjökablar som redan finns på ön
 • Ser till att det kommer signal hem till dig, Nämdö Fibers nät slutar i en dosa som vi sätter på väggen. Där kopplar du in din dator/router
 • Står för all tillståndshantering, både administration och betalning
 • Har hand om drift och underhåll

Hur dras kablarna?

 • Nämdö Fiber gräver där Vattenfall inte gräver
 • Ett mycket smalt dike!
 • Du kan påverka var kabeln går in på din tomt
 • På tomten bestämmer du
 • På småvägarna gräver Nämdö Fiber i vägen eller i diket
 • Ingen sprängning, ligger berg i dagern går kabeln ovanpå i skyddsslang
 • På egen tomt gräver du själv eller anlitar någon.

Vad får jag?

 • Från 10 Mbit och uppåt beroende på vad du vill ha
 • Ingen mängdbegränsning
 • Köp TV-abonnemang om du vill
 • Köp telefonabonnemang om du vill
 • En framtidsäker kommunikationsinfrastruktur

Hur fungerar bidragen?

Nämdö Fiber har sökt och fått bidrag till stora delar av anläggningskostnaden för etapp 1 Vilket nu är betalt och genomfört. Nämdö Fiber kommer nu ansöka om ett nytt bidrag till etapp 2.

Om Nämdö Fiber lyckas bygga billigare än beräknat?

Då får du tillbaka på medlemsavgiften

Om det av någon outgrundlig anledning inte blir något alls?

Då får du tillbaka dina pengar

Om Jag missade att anmäla mig för Etapp 1(min fastighet ligger i närheten av befintligt fiber nät) Hur kan jag anmäla mitt intresse för en anslutning?

Hör av dig till oss om du är intresserad så får Nämdö Fiber undersöka möjligheterna och kostnaderna som ett separat projekt, det kommer inte vara bidragsgrundande.

Om jag ångrar mig och vill ansluta mig senare?

Då får du räkna med minst dubbel anslutningsavgift, Nämdö Fiber får inga bidrag för eftersläntrare, och det blir dessutom dyrare per anslutning att inte bygga allt på en gång

Fler tomter per anslutning?

Nämdö Fibers ställningstagande i den här frågan är att det krävs en anslutning (anslutningskostnad) per fastighetsbeteckning. Risken är annars att man får privata nät mitt i nätet med flera fastigheter som delar på en anslutning och det vill föreningen inte ha.

Vilka ställen drar vi till nu?

Läs mer under fliken Etapp 2 men i stora drag Tjusvik, Krokvik, Östanvik, Skärvassa, Käckskär, Ladholmen och Aspö samt de öar öster och söder om Nämdö.

Kan man enbart dra fiber till sitt hus utan att börja använda några tjänster (bredband, telefoni, TV etc.)?

Det går bra att vara med och framtidssäkra sin tomt/mark genom att dra fram fiberbredband utan att koppla upp sig mot en tjänsteleverantör för bredband.

Hur jobbar Nämdö Fiber med kostnader?

Kostnaderna kommer att arbetas fram utifrån vad som krävs för att etablera men även att ha drift och underhåll för fibernätverket. Projektet kommer att se över olika alternativa vägar för att på ett kostnadseffektivt sätt äga, driva och underhålla ett fibernätverk och samtidigt få en liten inlåsningseffekt eller för stort beroende av olika leverantörer.

Spelar avståndet till huset någon roll?

Reglerna är att projektet drar fiberkabeln fram till ”Tomt.” Fastighetsägaren bekostar sedan själv schaktning eller dylikt av lämpligt tomrör fram till hus och installation i hus.

Vilka abonemangsformer finns/kommer att finnas?

Projektet undersöker vilka möjligheter som finns, det beror lite på vilken leverantör av internet vi får och vad dennes tjänsteleverantörer kan leverera. Vi skall självklart kravställa leverantören att ha tjänster som stödjer våra slutanvändares önskemål i så hög grad som det är möjligt. Det kan vara abonnemang med deltid eller abonnemang med kort uppsägningstid (1 månad).

Hur läggs kabeln (gräv, spika på berg etc)?

Vi har planerat för följande scenarier: Grävning (till största delen) Berg där spikas kabeln ovanpå eller liknande arrangemang samt sjökabel och även kabel i befintliga stolpar. Vi spränger inte. Sjökabel samt kabel i befintliga stolpar. Valt tillvägagångssätt kommer att styras av kvalitet och kostnad, det är viktigt att nätet har en hög tillförlitlighet.

En tomt flera hus, hur?

Har man en tomt/fastighet med flera hus så är det upp till fastighetsägaren att avgöra hur man vill konfigurera sin internetanslutning. Vill man ha separata anslutningar så får blir det flera anslutningsavgifter för ett fastighetsnummer. Vill man däremot ha samma anslutning så får man skapa ett eget nätverk mellan anslutningsdosan och resterande hus och detta bekostar ägaren själv.

Så här informerar Nämdö Fiber

Vi har löpande information via hemsidan och i så stor utsträckning som vi kan försöker vi att besvara de frågor som vi får in.

Vad händer med oss om vi ej går med finns det alternativ?

Går man inte med nu så går det att ansluta sig i efterhand med konsekvensen av att kostnaden blir betydligt dyrare. Exakt kostnad ser vi först när projektet är klart och kostnader för drift- och underhåll är utredd.

Varför skall vi ge privata bidrag till teleoperatörerna det måste ligga i deras intresse med kommunikation Vad är kommunens skyldighet m.fl. ?

Teleoperatörerna bedömer det inte som ekonomiskt intressant att förse glesbygdsområden med Fiber bredband. Kommunen har inte heller någon skyldighet att förse invånarna med denna nya infrastruktur. Därav statens initiativ att ge bidrag för att utbyggnaden skall kunna ske med hjälp av lokala initiativ.

Hur får man in fibern i tomrören?

Man blåser in den med hjälp av tryckluft.