Gruppavtal via Tele2

Här finner du en länk till ett elektroniskt avtal mellan Nämdö Fiber Ekonomisk förening och dig som medlem/kund. Avtalet avser ditt deltagande i gruppavtalet med Tele2. Det är ett starkt önskemål från Nämdö Fiber att samma person som är medlem i Nämdö Fiber (mottagaren av detta mail), även signerar detta avtal.

Vänligen fyll i de uppgifter som saknas (namn, fastighetsadress, samt personnummer). Din fastighetsadress kan du hitta på www.hitta.se/kartan. Fastighetsadress (och fastighetsbeteckning) finns även angiven på din senaste faktura från Nämdö Fiber. Det är av största vikt att du anger fastighetsadressen dit internet ska levereras – inte fastighetsbeteckning.

När du fyllt i dessa uppgifter ber vi dig att digitalt signera avtalet enligt instruktioner. Signering sker via bank-id. Om bank-id saknas, vänligen återkom till gruppavtal@namdofiber.se.

Har du två eller fler anslutningar, ber vi dig fylla i ett avtal per anslutning.

Länk till signera avtalet
https://app.assently.com/t/ryceog

Länk till erbjudandet om TV och internet från TELE 2
Prospekt Nämdö Fiber Gruppavtal Tele 2 – TV och internet – 20231101