Erbjudande Gruppavtal för Bredband

Nämdö Fiber Ekonomisk förening

Nämdö Fiber är en skärgårdsförening som ägs av sina medlemmar. Vi förser medlemmarna i Nämdöskärgården med ett fibernät för ett snabbt och stabilt bredband. Fibernätet driver vi tillsammans med andra lokala föreningar från Runmarö. Harö samt Ornö via vårt gemensamt ägda fibernät som ligger under Stockholms Skärgårdsnät.

Gruppavtal

Gruppavtal för bredbandstjänster är en av Stockholms skärgårdsnäts kollektivt framförhandlade tjänster, som Nämdö Fiber nu kan erbjuda sina medlemmar. Genom att många användare köper samma tjänst med viss bindningstid samt att administrationen och faktureringen är överlåten till föreningen så kan priset hållas nere.

Innehåll

Nämdö Fiber kan nu erbjuda en bredbandstjänst som gruppavtal, som levereras av Bahnhof med en kapacitet på 1000/1000 Mbit/s. Varje hushåll kan dessutom utan extra avgift avropa

  • 1 webbsida
  • 6 e-post-konton
  • 1 domännamn av typ .st (ägs av Bahnhof)

Observera att ovanstående tjänst är enbart bredbandsanslutning och inga TV kanaler. Föreningen kommer även kunna erbjuda ett gruppavtal som innehåller både bredband och TV, men det erbjudandet räknar vi med att kunna lansera först under hösten 2023. Är du intresserad av ett sådant avtal rekommenderar vi dig att avvakta det kommande erbjudandet.

Hur fungerar gruppavtalet?

Medlemmen skriver ett avtal med Nämdö Fiber Ekonomisk förening. Föreningen beställer därefter leverans från Bahnhof och medlemmen kan börja använda sina tjänster.

Det är föreningen som administrerar och fakturerar medlemmarna för avtalet. I gengäld får våra medlemmar ett mycket fördelaktigt pris på tjänsten.

Hur lång är bindningstiden?

Bindningstiden för gruppavtalet är 12 månader. Målsättningen är att etablera de första anslutningarna den 1 september 2023, sedan efter ytterligare 2 månader. Föreningen kommer dock att se till att alla avtal med medlemmarna har samma sluttid, vilket kommer underlätta administrationen. Bahnhof har därför accepterat att första bindningstiden kan bli bli kortare än 12 månader beroende på starttid, men kommande förlängningsperioder kommer alla medlemsavtal att ha 12 månaders bindningstid med ömsesidig uppsägningstid 3 månader före utgången av bindningstiden.

Vad kostar det?

Gruppavtalet är villkorat till att alla föreningar inom Stockholms Skärgårdsnät får ihop minst 100 abonnenter. Innan det kravet är uppfyllt med signerade kundavtal kan vi inte etablera anslutning. Vår bedömning är att många fler abonnenter än kravet kommer vilja anmäla sig till denna tjänst.

När kravet är uppnått kommer gruppavtalet kosta 270 kronor per månad inkl moms, vilket betalas med en årlig faktura i förskott. Av stämman beslutad nätavgift tillkommer som vanligt och faktureras separat vid varje årsskifte.

Hur gör jag för att ansluta mig?

Skicka snarast e-post till gruppavtal@namdofiber.se och berätta att du är intresserad. Ange namn, fastighetsbeteckning, belägenhetsadress (tex Nämdö Orrön 169), email-adress samt hur lång bindningstid ni har på nuvarande tjänsteavtal (om ni har något).

Därefter skickar vi dig ett kundavtal som du signerar elektroniskt. När avtalet är signerat och totalkravet på 100 abonnenter är uppfyllt beställer vi tjänsterna från Bahnhof och meddelar dig. Ni själva ansvarar för att säga upp ert nuvarande tjänsteavtal.

Därefter får du en faktura från föreningen på första årsavgiften (12 x 270 = 3240 kr ink moms).

Felanmälan sker som vanligt till tjänsteleverantören, i detta fall alltså Bahnhof.

Finns det andra alternativ?

Ja – vårt fibernät är ett öppet nät där alla leverantörer kan verka på lika villkor. Normalt är föreningen inte inblandad i leveransen av tjänster utan varje brukare väljer innehåll och leverantör.

Genom portalen https://privat.globalconnect.se/privat/tjanster/ kan du se vilka tjänster, samt dess villkor, du kan ansluta. Du söker via din belägenhetsadress (ex vis Nämdö Orrön 169), som du kan hitta på kartfunktionen i www.hitta.se

Läs mer här om gruppavtalet
Prospekt Nämdö Fiber Gruppavtal Bahnhof – Internet – 20231101