Intresseanmälan, beställa tjänster och byte av fastighetsägare

På denna sida får du information om hur du kan
– göra en intresseanmälan
– ansöka om medlemskap i Nämdö Fiber Ekonomisk Förening (NFEF).
– överlåta dina andelar i NFEF, tex. vid försäljning av din fastighet.
– anmäla utträde ur NFEF, tex. vid försäljning av din fastighet.

INTRESSEANMÄLAN

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till vårt fibernät, så skicka ett mejl till oss, info@namdofiber.se, Berätta ditt ärende, skriv namn och fastighetens adress eller fastighetsbeteckningen.

En Intresseanmälan är inte bindande. Intresseanmälan innebär att man anmäler sig för en möjlig fiberanslutning.

Ansökan om medlemskap

Om du får besked om att anslutning kan vara möjlig att det dags att ansöka om medlemskap i Nämdö Fiber Ekonomisk Förening (NFEF). Det gör du genom att fylla i blanketten nedan, skriv ut den, posta till Nämdö Fiber Ekonomisk Förening c/o Yngve Hässler, Constantiavägen 11, 18131 Lidingö eller scanna in den och mejla till  info@namdofiber.se.

Blankett: 2022-09-10_Ansökan om medlemskap_Nämdö Fiber

Kostnader för dig som vill ansluta

Kostnaden för att få fiber inkopplad till en fastighet beror på var fastigheten ligger. Tre olika fall finns beskrivna nedan. Gemensamt för alla tre fallen är att fastighetsägaren ansvarar själv för all schaktning och förläggning av skyddsrör för fibern på egen fastighet i enlighet med instruktioner från Nämdö Fiber. Nämdö Fiber håller med skyddsrör som finns att hämta på anvisad plats.

Vidare gäller att efter att fibern är inkopplad, är det medlemmen själv som beställer abonnemang från en tjänsteleverantör (tex. Bahnhof, Telia, m.fl.) och betalar för detta till tjänsteleverantören. Medlemmarna betalar också medlemsavgifter och nätavgifter för avskrivning och underhåll av fibernätet till NFEF.

Avgifter till Nämdö Fiber

Avgifterna beslutas av Nämdö Fibers årsstämma och är för närvarande:

– Årsavgift 100 kr (moms utgår ej) per år till Nämdö Fiber för administration.
– Nätavgift 75 kr (inkl. moms) per månad, för drift och underhåll av nät samt avskrivningar.

Årsavgift och nätavgift faktureras årsvis för att underlätta administrationen. Möjlighet till E-Faktura finns.

Kostnader för inkoppling av fiber. Tre olika fall:

1. Fastigheter som är förberedda för uppkoppling

Under utbyggnaden av fibernätet i Nämdöskärgården har fiber installerats intill över hundra fastigheter, som därmed är förberedda för uppkoppling utan att fastighetsägarna ännu är medlemmar.

Dessa fastigheter kan få fiber installerad på följande villkor:

* Medlemsinsatsen är 2 000 kr (moms utgår ej), återbetalas vid eventuellt utträde.

* Kapitalinsats för utnyttjande av nätet är 25 000 kr (moms utgår ej), återbetalas ej.

* Installationsavgift för inkoppling i fastigheten är 10 000 kr + moms minus eventuellt rutavdrag
= ca 10 500 kr.

2. För enstaka fastigheter som inte är förberedda för inkoppling, dvs. befintlig fiber finns inte tillgänglig intill fastighetens gräns:

* Kostnader för att få fiber installerad måste projekteras för varje enskild anslutning.

* Medlemsinsatsen är 2 000 kr (moms utgår ej), återbetalas vid eventuellt utträde.

* Efter inbetald medlemsinsats återkommer Nämdö Fiber med uppgifter om kapitalinsats för utnyttjande av nätet (moms utgår ej, återbetalas ej) och installationsavgift (inkl. moms och eventuellt RUT-avdrag)

3. För större utbyggnad av fibernätet inom helt nya områden behövs förstudier och beslut av Nämdö Fibers medlemsstämma och av Stockholms Skärgårdsnät, som ägs gemensamt av fiberföreningarna för Nämdö, Runmarö, Ornö och Harö. Du är välkommen att anmäla ditt intresse, så att det finns med i underlaget för vår fortsatta utveckling.

Om man har fler än ett hus på fastigheten

Det finns två möjligheter:

1. Om man vill att de båda byggnaderna ska ha tillgång till olika TV-kanaler, eller andra exklusiva nättjänster, så krävs ytterligare en fiberanslutning. Det är fullt möjligt att lägga till ytterligare en anslutning. Gör det i så fall omgående. Sker det i efterhand är kostnadsbilden oklar. Det kommer dock inte att bli billigare.

2. Om man bara vill försäkra sig om att signalen når fram (om avstånd eller andra skäl gör en gemensam router svår att placera). Då rekommenderas att man drar en kopparkabel från fiberdosan i huvudfastigheten. Det finns plats för fyra kablar i fibermottagaren. Var och en av dessa kablar kan gå till en router som ger full styrka om kabeln är max 100 meter. Man kan arbeta med båda routrarna oberoende av varandra, men de kan bara ha tillgång till en och samma nättjänst, tex. samma Internetabonnemang eller samma telefonabonnemang.

Avgifter till tjänsteleverantören

Månadsavgift för tjänsten beroende på vilka tjänster du vill köpa. De flesta tjänsteleverantörer har idag minimum 1 månads bindningstid. Om man vill ha ett ”semesterabonnemang”  under sommaren så är det oftast billigast att bara köpa 1 månad och sedan säga upp det.

Leverantörer 2

Exempel på tjänsteleverantörer som erbjuds i Nämdö Fibers nät

Nämdö Fiber och Stockholms Skärgårdsnät ansvarar för det fysiska ledningsnätet som finns i marken och i vattnet mellan öarna. Tjänsteleverantörerna svarar för vad du kan se och höra med hjälp av ditt abonnemang. Däremellan finns också en ”kommunikationsoperatör” – i vårt fall IP-Only – som äger switchen i Nämdö Fibers teknikbod i Sand och ser till att signalerna från tjänsteleverantörerna når fram till Nämdö. Avgifterna till IP-Only betalas av tjänsteleverantörerna och ingår i tjänsteleverantörens abonnemangsavgift.

Köpa tjänster

IP-Only har en portal där du kan se alla tjänsteleverantörer som säljer abonnemang för bredband, TV, m.m. i vårt nät. Gå in på https://www.ip-only.se/privat/tjanster/ och skriv in din adress på Nämdö (OBS! inte fastighetsbeteckning) så får du upp möjliga abonnemang och avgifter för dessa.

Köpa billigaste möjliga tjänst (för dig som inte är ute så ofta i ditt fritidshus)

Om man inte är ute i sitt fritidshus hela tiden kan det vara mer kostnadseffektivt att köpa en så kallad Bastjänst. Tjänsten ger 2 Mbit/s som är tillräckligt för att styra värme, el, larm med mera och du kan köpa mer bandbredd vid behov när du är på plats. Tjänsten (2Mbit/s) kostar 59-69 sek/mån beroende på leverantör, sen köper du mer bandbredd (tjänsten aktiveras direkt) när det passar dig, se prisexempel nedtill:

100/100 Mbit
1 dag – 49 kr
7 dagar – 139 kr
30 dagar – 419 kr

500/100 Mbit
1 dag – 59 kr
7 dagar – 149 kr
30 dagar – 449 kr

Följ länken nedtill för mer info och för att kunna beställa.
Gå in på https://www.ip-only.se/fritidshusabonnemang

Överlåtelse av andelar i Nämdö Fiber Ekonomisk Förening

Om du vill överlåta dina andelar i NFEF, tex. i samband med försäljning av din fastighet, så fyll i blanketten nedan, skriva ut den, posta den till Nämdö Fiber Ekonomisk Förening c/o Yngve Hässler, Constantiavägen 11, 18131 Lidingö eller scanna in den och mejla till info@namdofiber.se

Blankett: 2022-09-10_Överlåtelse av andelar_Nämdö Fiber

Anmälan om utträde ur Nämdö Fiber Ekonomisk Förening

Om du vill lämna NFEF, t.ex. i samband med försäljning av din fastighet, så fyll i blanketten nedan, skriva ut den, posta den till Nämdö Fiber Ekonomisk Förening, Nämdö Sand 153, 130 36 NÄMDÖ eller scanna in den och mejla till info@namdofiber.se