Nämdö Fiber

Nämdö Fiber är en ekonomisk förening som vill bidra till Nämdö skärgårds utveckling genom att se till att det finns bredbandsnät med optisk fiber som gör det möjligt för både för fast- och fritidsboende i skärgården att köpa bredbandstjänster, telefoni, TV mm. från olika leverantörer.

Nyheter

2023-10-07 Anslutning till Gruppavtal med TELE 2. Signera gruppavtal elektroniskt med bankId. Läs mer här

2023-10-05 Anslutning till Gruppavtal med Bahnhof. Signera gruppavtal elektroniskt med bankId. Läs mer här

2023-08-20 Till alla som har tecknat det nya gruppavtalet med Nämdö Fiber – Tillsammans för ett starkare skärgårdsbredband! Läs mer här

2023-07-28 Anslutning till Gruppavtal med Bahnhof. Signera gruppavtal elektroniskt med bankId. Läs mer här

2023-07-14 Nämdö Fiber Ekonomisk förening har nu glädjen att kunna erbjuda ett gruppavtal för internet till ett riktigt bra pris. Läs mer här