Nämdö Fiber

Nämdö Fiber är en ekonomisk förening som vill bidra till Nämdö skärgårds utveckling genom att se till att det finns bredbandsnät med optisk fiber som gör det möjligt för både för fast- och fritidsboende i skärgården att köpa bredbandstjänster, telefoni, TV mm. från olika leverantörer.

Nyheter

2024-05-08 Information om gruppavtal från Bahnhof här

2024-04-16 Nu finns det information om årsmötet 2024 här