Nämdö Fiber

Nämdö Fiber är en ekonomisk förening som vill bidra till Nämdö skärgårds utveckling genom att se till att det finns bredbandsnät med optisk fiber som gör det möjligt för både för fast- och fritidsboende i skärgården att köpa bredbandstjänster, telefoni, TV mm. från olika leverantörer.

Nyheter

ARBETE I VÅR FIBERNOD KOMMANDE TORSDAG DEN 27:E APRIL

I samband med installation av ny hårdvara i vår nod för att förbättra redundansen i vårt nät (möjlighet att få insignal till nätet från fler olika håll) kommer en omkoppling av flertalet anslutningar att ske på torsdag den 27 april.

Om allt går enligt plan beräknas varje anslutning få ett kortare avbrott – max någon minut. Om längre avbrott skulle bli nödvändigt, kommer information om detta att läggas ut på vår hemsida och på FB.

Med vänlig hälsning //
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA LÖRDAG 22 APRIL

Välkommen till årsstämman för Nämdö Fiber Ekonomisk Förening lördag den 22 april kl. 14-16 i Nämdö Hembygdsgård. Ingen föranmälan behövs.

Anslut digitalt till mötet genom denna länk: Klicka här för att ansluta till mötet

Alla årsmöteshandlingar kommer att finnas här på webbplatsen under ÅRSMÖTEN (https://www.namdofiber.se/?page_id=1053) vart efter de blir klara. Till att börja med finns Dagordningen där.

Som medlem behöver du vara på plats för att kunna rösta, om det blir någon omröstning, men det går också att följa årsmötet via videolänk. Länken kommer att publiceras här strax före stämman.

Hoppas att vi ses!

// Styrelsen

Uppdaterad 2023-04-24