Anslutning till Gruppavtal med Bahnhof

Här finner du en länk till ett elektroniskt avtal mellan Nämdö Fiber Ekonomisk förening och dig som medlem/kund. Avtalet avser ditt deltagande i gruppavtalet med Bahnhof, som vi tidigare informerat om. När du klickar på länken Bahnhof Nämdö gruppavtal  kommer du till avtalet. Det är ett starkt önskemål från Nämdö Fiber att samma person som är medlem i Nämdö Fiber (mottagaren av detta mail), även signerar detta avtal.

Vänligen fyll i de uppgifter som saknas (namn, fastighetsadress, samt personnummer). Din fastighetsadress kan du hitta på www.hitta.se/kartan. Fastighetsadress (och fastighetsbeteckning) finns även angiven på din senaste faktura från Nämdö Fiber. Det är av största vikt att du anger fastighetsadressen dit internet ska levereras – inte fastighetsbeteckning.

När du fyllt i dessa uppgifter ber vi dig att digitalt signera avtalet enligt instruktioner. Signering sker via bank-id. Om bank-id saknas, vänligen återkom till gruppavtal@namdofiber.se.

Har du två eller fler anslutningar, ber vi dig fylla i ett avtal per anslutning.

Länk till signera avtalet
https://app.assently.com/t/4izpfl

Erbjudande om internet från Bahnhof
http://www.namdofiber.se/wp-content/uploads/2023/10/Prospekt-Nämdö-Fiber-Gruppavtal-Bahnhof-Internet-20231101.pdf

Länk till välkommen till Bahnhof
Länk till Välkommen-till-Bahnhof