Om oss

Nämdö Fiber utvecklar bredband i Nämdöskärgården

Allt fler öar i Stockholms skärgård har knutits till de stora fibernäten. Nämdö Fiber Ekonomisk Förening (NFEF) har cirka 360 medlemmar med omkring 400 anslutningar utspridda på ett trettiotal öar i Nämdöskärgården.

Målet för NFEF’s verksamhet är att bidra till Nämdö skärgårds utveckling genom att tillhandahålla ett bredbandsnät med optisk fiber som gör det möjligt för både fast- och fritidsboende i skärgården att köpa bredbandstjänster, telefoni, TV m.fl. från olika tjänsteleverantörer.

I styrelsen ingår 11 personer, både fastboende och fritidsboende. Våra namn finns under fliken Kontakt.

Möjligheten att ansluta nya medlemmar analyseras efter förfrågan. Vill du veta mer om hur du anmäler dig, gå in under fliken Intresseanmälan.

En del av fibernätet ägs av Nämdö Fiber och en del av Stockholms Skärgårdsnät, ett aktiebolag som ägs gemensamt av Nämdö Fiber, Runmarö Bredband, Harö Bredband samt Ornö Fiber med 25 procent vardera. Detta samarbete har lett till att Stockholms Skärgårdsnät belönades med Skärgårdens Hederspris 2021.

Läs vår historia: Tusentals timmar av ideelllt arbete

Behandling av personuppgifter
Nämdö Fiber är en ekonomisk förening. Det betyder bland annat att vi ska göra det som är bäst för våra medlemmar och att alla medlemmarna ska behandlas lika. Det betyder också att vi, enligt lagen om ekonomiska föreningar och bokföringslagen, måste hålla register över våra medlemmar, kunder och avtal med markägare. Samtidigt ska vi se till att vi har ett bra dataskydd och följer dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Vi använder aldrig personuppgifter i kommersiellt syfte.

Personuppgifter används för att föreningen ska kunna fullfölja sina avtal med medlemmar, kunder och fastighetsägare, vilket kräver administrativa system för fakturering, kallelser, mm. och för att underleverantörer ska kunna fullgöra sina åtaganden. Du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter som Nämdö Fiber har sparat om dig. Här kan du läsa Nämdö Fibers dataskyddspolicy.

2022-05-22_DATASKYDDSPOLICY

Föreningens personuppgiftsansvarige är vår styrelse, som du lättast når med ett mejl till info@namdofiber.se.

Uppdaterad 2022-05-25